tisdag 24 april 2012

Självömkande pöbel

I Göteborg har det filmats när en kvinna som uppdagats sakna giltig biljett ombord på en spårvagn försöker tackla sig förbi biljettkontrollanterna och kvarhålls då i väntan på polis. I bakgrunden hörs en gaphals (se 02:47) som gör sitt bästa för att jaga upp stämningen ännu mer.

Den kategori svenskar som är besatta av sina rättigheter men inte beredda att fullgöra ens sina mest grundläggande skyldigheter är förstås upprörda. Trollvänstern ordnade en demonstration i protest som lockade en handfull och VD:n för Västtrafik Lars Backström gjorde som makthavare gör idag när man känner sig ansatt av media: han fegade ur och skyllde på sina underlydande.

Det är typiskt svenskt att media går på snyftvinkeln när det är uppenbart att kvinnan bara har sig själv att skylla för att situationen spårar ur. Man får hoppas att den ryggradslöse Backström ersätts med någon som stöttar en redan utsatt personalgrupp istället för att att gå den självömkande pöbelns ärenden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar