lördag 27 oktober 2012

Våra nyttiga idioter i Malmö

Geert Wilders talar i Malmö om frihet om hotet från islam. Som förväntat har nackskottsvänstern dykt upp för att sabotera. I enlighet med deras definition av tolerans så finns det bara utrymme för en åsikt: deras. Där har man också en viktig ledtråd till varför de vurmar så för islam.

Det som vid första anblick kan te sig som oförenliga ståndpunkter, nämligen islams anspråk på en teokratiskt styrd värld enligt sharia och den vulgärmaterialistiska ateism som är central inom marxismens olika utlöpare, har i praktiken mycket gemensamt. 

Man anser sig båda kunna utlova kommande lyckoriken (om än radikalt annorlunda i sin utformning), man är totalitär i sina anspråk och man delar det brinnande hatet mot den [post]kristna Västvärlden. Extremvänstern har historiskt sett inte haft några större problem med oheliga allianser när det passat deras syften. De franska kommunisternas passivitet under nazisternas ockupation av Frankrike så länge Molotov-Ribbentroppakten bestod är ett bra exempel på detta.

I det långa loppet är förstås extremvänstern bara nyttiga idioter åt islams intressen, men extremvänstern har hela sin historia har varit en bloddrypande kavalkad av att vara nyttiga idioter eller bara idioter, så det är en roll de är väl förtrogna med. 

Idag försöker de förstöra Geert Wilders anförande om frihet och hotet från islam. Det enda de lyckas med är att göra fler medvetna om att Geert Wilders är i Sverige, vad han tycker och att extremvänstern fortfarande är en samling hopplösa troll.

På så vis är de oavsiktligt även våra nyttiga idioter. Förvisso bara som en bieffekt av sitt våld och vandalism men den nationella rörelsen kan bara framstå i positiv dager i jämförelse med dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar