onsdag 26 maj 2010

Myglarnas symbios

Det rapporteras nu om misstänkt valfusk inom (s). Tidigare i år har moderaterna varit i blickfånget för liknande tilltag. Intressant att notera är att det finns en "kulturberikande" koppling i båda fallen. Lika intressant är också att myglet möjliggjorts av svenska makthavare i partierna som aktivt hjälpt till eller ignorerat varningar om vad som pågick.

Inget av detta är förvånande. Att man ur invandrade kulturer inte bara tar med sig sina kulturella och religiösa värderingar är givet, likaså att man kommer att förhålla sig till svensk politik som man förhåller sig till hemlandets politiska kultur med allt vad det innebär.

Det är inte heller förvånande att vårt politiska etablissemang låter detta ske. Det här länge pågått ett moraliskt och intellektuellt förfall vid maktens grytor. Ett sådant förfall övergår förr eller senare i handgriplig korruption och mygel. Ungdomsförbund, intressegrupper, politiker från kommunal till riksdagsnivå, aparatchniks och politruker och i stort sett varenda sfär av etablissemangspolitiken uppdagas gång på gång hur man fifflar, ljuger, mobbar och myglar sig fram. Man predikar fagert om solidaritet men smiter före i bostadskön, skäller på bonusar man själv godkänt, predikar jämställdhet men beter sig som svin mot kvinnor och så vidare.

Att man då också försöker manipulera den demokratiska processen är en logisk konsekvens hos en grupp makthavare som i allt väsentligt lever avskilt från det övriga samhället. Kvar blir bilden av en degenererad klick intrigmakare som sätter makt och privilegier framför samhällsansvar, ideal och pliktkänsla.

Allra underdånigast,
K

SvD, TV4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar