måndag 30 april 2012

Det vi redan visste

En undersökning vid Göteborgs universitet visar att Miljöpartiet stöds av 41% av journalistkåren och 54/52% av journalisterna vid SR/SVT. Vänsterpartiet stöds av 15%.

Svensk samhällsdebatt är styrd på gränsen till det totalitära och det förvånar inte att en så stor andel journalister sympatiserar med ett extremt parti som Miljöpartiet.

Miljöpartiet går i spetsen för den oikokolonialism* som hela vårt politiska etablissemang driver. Man är inställsam gränsande till medlöperi även när det gäller islams med totalitära grenar. I övrigt är politiken ett sammelsurium av flum och kulturmarxism.

Namnet till trots är Miljöpartiet inte särskilt intresserade av miljön annat än som förevändning att beskära människors frihet, förstöra svensk industri och höja skatterna för att kunna finansiera sina mer angelägna projekt.

Det passar alltså som handen i handsken för en korkad och narcissistisk journalistkår att stödja Miljöpartiet. De är oförmögna eller ovilliga att lära sig marxism på riktigt men ändå vill betrakta sig själva som progressiva och radikala. En enligt deras eget tycke bättre vetande klick med rätt att ljuga och mobba för sina ädla ideals räkning. 

Den närmast totala avsaknaden av kritisk granskning av Miljöpartiet i etablissemangsmedia (även borgerlig sådan) blir nästan komisk när partisympatierna redovisas. Det visar också att en stor del av journalistkåren är djupt oprofessionell, men annat var väl inte att vänta.

* Ur oikofobins aversion mot allt som har att göra med den egna kulturen och hemlandet har i mångkulturalismens förklädnad oikokolonialismen vuxit fram. Det räcker inte längre att förakta och distansera sig från det egna. Den egna kulturen och det egna folket måste upphöra att existera som en homogen enhet genom massinvandring med tydligt koloniala inslag.

Återkommande drag är att ursprungsbefolkningens kultur och historia förringas och hånas. Under förevändning av sekularisering och/eller multireligiositet så fördrivs Kristenheten ur det offentliga rummet medan andra religioner och läror ges allt utrymme det önskar. Det skapas ekonomiska, sociala och ibland juridiska gräddfiler för de inflyttade folkgrupperna. Ursprungsbefolkningen tvingas med andra ord bekosta sin egen kolonisering. Det här mönstret återupprepas över hela västvärlden.

DN, SVT, SVT, Dagens Media,

tisdag 24 april 2012

Självömkande pöbel

I Göteborg har det filmats när en kvinna som uppdagats sakna giltig biljett ombord på en spårvagn försöker tackla sig förbi biljettkontrollanterna och kvarhålls då i väntan på polis. I bakgrunden hörs en gaphals (se 02:47) som gör sitt bästa för att jaga upp stämningen ännu mer.

Den kategori svenskar som är besatta av sina rättigheter men inte beredda att fullgöra ens sina mest grundläggande skyldigheter är förstås upprörda. Trollvänstern ordnade en demonstration i protest som lockade en handfull och VD:n för Västtrafik Lars Backström gjorde som makthavare gör idag när man känner sig ansatt av media: han fegade ur och skyllde på sina underlydande.

Det är typiskt svenskt att media går på snyftvinkeln när det är uppenbart att kvinnan bara har sig själv att skylla för att situationen spårar ur. Man får hoppas att den ryggradslöse Backström ersätts med någon som stöttar en redan utsatt personalgrupp istället för att att gå den självömkande pöbelns ärenden.

lördag 21 april 2012

En sanningssägare bland despoter och medlöpare

Nigel Farage är i mitt tycke den intressantaste europapapolitikern sedan flera år tillbaks. Han är också vanligen ignorerad av etablissemangsmedia till förmån för de mediokra pamparna inom EU. Farage är en vass EU-kritiker och sådant behagar som bekant inte makten och dess megafoner. 

Nedan är ett urval av hans tal där han läser lusen av EU-nomenklaturan och visar att debaclet kring Euron gick att förutsäga. Inte bara intressant utan även ofta mycket underhållande. 

När den svenska grönköpingsjournalistisken hausar upp Cecilia Malmström och tidigare Margot Wallström så är det uppenbart att de fick sina ämbeten tack vare slätstrukenhet och inte talang. Det är lätt att föreställa sig hur det skulle gå för dem i en debatt med med Nigel Farage.


 torsdag 19 april 2012

Den kriminella härskarklassen

Idag dömdes miljöpartisten Daniel Jesus Arrospide tillsammans med sin flickvän Rut Patricksson till långa fängelsestraff för mordförsöket på Patrickssons föräldrar. Det här är det senaste exemplet på den kriminalitet som grasserar hos våra etablissemangspolitiker och ger en god fingervisning om varför styret av landet ser ut som det gör.

Läs och begrunda.

måndag 9 april 2012

Glad påsk!

Sent om sider vill jag önska en glad påsk till de trogna läsare som återvänder till min blogg trots att jag varit så dålig med att uppdatera den på sistone.

"Om någon älskar mig, så håller han mitt ord;
och min Fader skall älska honom, och vi
skola komma till honom och ta vår boning hos honom."
Johannes 14:23

Allra underdånigast,
K