tisdag 31 maj 2011

Håll en ny folkomröstning om EU-medlemskapet

Grekland kanske tar täten i bland länderna som balanserar på randen till ruin, men mönstret är tydligt. Spanien, Portugal, Irland, Storbritannien, Italien och det nyss nämnda Grekland knakar i fogarna och med dem Euron.

Vi lurades med i en union med löften om att vi skulle få behålla vårt oberoende, att det absolut inte skulle urholka vår standard när det gällde mat, kemikalier etc utan att Sverige tvärtom skulle visa vägen med sin höga standard. EU var ett fredsprojekt, en demokratisk gemenskap med de europeiska folkens bästa som främsta mål.

Allt var lögner. Istället har vi fått en härskarklass som har mer gemensamt med 1900-talets sovjetiska nomenklatura än de västerländska demokratierna.

Klåfingrigt detaljstyre om allt från snus till hur bananerna ska vara böjda, mygel, korruption, vanstyre och ett allt tydligare mönster där vår politiska klass och delar av näringslivet sätter sina egna intressen framför sina folk och länder.

Det är symptomatisk för hela EU-projektet att parlamentet inte är annat än en demokratiskt potemkinkuliss och att dess högsta representant för utrikes- och säkerhetsfrågor, fejkbaronessan Catherine Ashton aldrig har innehaft ett ämbete hon blivit vald till av folket och därtill vägrar svara på frågor om sitt påstådda samröre med sovjetisk säkerhetstjänst som kassör för den kommuniststyra "fredsorganisationen" CND på 80-talet.

Vi har rätt att kräva en ny folkomröstning efter mer än femton år som mjölkko (kommande slaktboskap?) åt detta överpolitiserade och vanskötta experiment.

Version 1.1

DN, E24, SVT, SR, SR, SR,

Vandalism + självömkan = konst?

Konstfack är i nyhetsflödet igen. Den här gången är det en elev som sprejat en staty i protest mot rådande normer och kallar det konst. I korthet kan man säga att hans argumentation tar avstamp i devisen revolution för revolutionens skull. Nu väntar dryga böter och till hans förtret fick han inte ställa ut sin skadegörelse som konst  på vårutställningen.

Frågan infinner sig oundvikligen varför den här typen av konstnärer alltid måste ta ut sina förment konstnärliga gärningar på omgivningen? Vandalisering av tunnelbanevagnar och statyer, att ta samhällets resurser i anspråk med falsklarm och så vidare. Det är alltid någon annan som ska ta konsekvenserna (och notan) av deras handlande medan de försjunker ner i en självförhärligande självömkan över den elaka omvärlden.

Hade Millares köpt eller tillverkat en egen staty och sedan sprayat ner den så hade det varit konst, tekniskt sett. Men då hade den också bara varit en projekt i mängden på konstfack. Nu återstår bara ett talanglöst effektsökeri, vilket i och för sig har blivit den bärande stommen i den samtida konsten men det gör det inte mer aptitligt.

DN, DN,

måndag 30 maj 2011

Finska ID-kort och svenska megafoner

Finlands införande av olikfärgade ID-kort beroende på om man är finsk medborgare eller ej har omedelbart lockat fram pajasar som drar paralleller till förintelsen.

Det officiella Sverige blir allt mer isolerat i sitt elfenbenstorn. Det hätska tonfallet mot Danmark har för länge sedan tappat all rim och reson och när Sannfinländarna fick ett bra valresultat hamnade även Finland på hatlistan. De nya ID-korten lär spä det narcissistiska raseriet hos etablissemanget och dess vakthundar.

Fortsätter den här utvecklingen kommer de snart få barrikadera sig på sina redaktioner, kanslier och konferensanläggningar och hytta med nävarna åt världen utanför som vägrar anpassa sig till deras pseudoreligioner.

Inte för att någon tänkande människa tar dem på allvar längre. Där våra makthavare ser reflektionen av progressiv perfektion och moralisk stormakt ser omvärlden ett pladdrande fyllo i Lisebergs Kristallsalong.

GP, SVT, AB, Skånskan, Dagen,

måndag 23 maj 2011

Den verkliga frågan...

Agenter från CIA har bedrivit verksamhet i Sverige utan att fråga om lov. I en magnifik uppvisning i den form av världsfrånvända självgodhet som bara finns i Sverige så verkar vissa överrumplade av detta.

1. Vi har militanta islamister i Sverige som i åratal kunnat utnyttja Sverige som vilo- och rekryteringsland utan att hindras nämnvärt av fega politiker och flata myndigheter.
2. Vi deltar i inte bara ett utan två av de krig som USA har en nyckelroll i. USA gjorde det klart från början att deras krig är globala och inte bara är mot den öppna fienden utan alla som hjälper och skyddar dem. Det sistnämnda borde för övrigt öppna för möjligheten att en del politiker, journalister och handläggare på Migrationsverket får hembesök av Navy Seals (osannolikt, men tanken är vacker). Sverige måste ha varit givet på deras lista, och det av egen förskyllan på grund av en katastrofalt slapp asylpolitik. Om vi är på samma sida så vari består problemet?
3. Spioneri bygger på att inte fråga om lov. Deal with it. 

Så de som skriker i högan sky är antagligen mer än lovlig naiva, på gränsen till det korkade, eller också är det ett cyniskt spel för gallerierna.

DN, DN, DN, GP, GP,

torsdag 19 maj 2011

Vidskepligheten kring nazism

Allt eftersom vårt etablissemang avskaffat Kristendomen som andligt och moraliskt rättesnöre så har man infört egna pseudoreligioner i dess ställe. De har kanske inte så mycket salighet att erbjuda gemene man, men desto mer fördömelse och bestraffning för den som vågar ifrågasätta de sakrosankta trossatserna.

Feminism, mångkultur & oikofobi, hedonism, konsumism och kolonialkrig för att införa "demokrati och mänskliga rättigheter" är några. Ett återkommande tema som används för att rättfärdiga dem alla är nazismen, eller snarare anklagelsen om nazism. Få andra historiska företeelser har blivit så mytologiserade som nazismen, och så missbrukade.

I de mest skiftande sammanhang anklagar man varandra för att vara nazister. I bästa fall brukar det vara irrelevant, oftast är det bara tarvliga försök att kväsa meningsmotståndare.

Anklagelsen om nazism har på många sätt blivit vår tids motsvarighet till anklagelsen om häxkonst på 1600-talet. Den är i sig synonym med skuld.

Så när den excentriske Lars von Trier skämtar om nazister på filmfestivalen i Cannes så utlöser det ett ursinne som är lika förutsägbart som rituellt. Det står inte i proportion till vad han sagt, eller har någon bäring på någon problematik som är aktuell idag. Det är istället är indignationen hos de självpåtaget rättrogna när deras  trossatser inte behandlas med tillräcklig respekt. En aggressiv vidskeplighet om man så vill.

Det som följer är även det ritualiserat. Den anklagade, i den mån någon pardon alls ges, tvingas till avbön eller att acceptera förkastelsedomen som innebär social utfrysning, karriärstop och förvisning från offentligheten. I vissa länder kan även fängelse följa. Detta för en ideologi som krossades för över 65 år sedan.

Det som ursprungligen var minnet av ett historiskt trauma blev en härskarteknik bland vissa särintressen och har därefter muterat vidare till en pseudoreligion med eget liv.

Det gör den inte mindre falsk.

Tillägg 110519: I det aktuella fallet räckte inte von Triers ursäkt utan  nu har han enligt TT blivit bannlyst i Cannes, vilket stämmer väl in på den pseudoreligiösa inramningen för nazispöket. AB, SVT, SvD, GP

DN, GP, Expressen, HD, Allehanda, NSK, HD

onsdag 18 maj 2011

Hela världen är svensk!

I P1 idag intervjuades Håkan Juholt om ditt och datt. När invandringspolitiken kom på tal så beskrev Juholt invandrarna som "nyanlända svenskar". Alltså inte invandrare, asylsökande, migranter eller ens nyblivna svenskar utan just nyanlända svenskar vilket implicerar att de varit svenskar hela tiden. Det ger upphov till en del frågor.

Om alla som kommer hit är svenskar, vad är då vi som alltid bott här? Varför detta tjat om mångkultur när alla ändå tydligen ingår i en global svenskhet där den stora skiljelinjen är om man sökt bidrag här (ännu) eller inte? Har Juholt informerat de legioner av somalier, afghaner, irakier, albaner med flera som bosatt sig här om att de faktiskt inte alls är somalier, afghaner, irakier, albaner med flera utan just svenskar och vad tyckte de i så fall om det? Om de då ändå inte vill se sig som svenskar, är de då rasister eller bara självhatare?

Man kan också konstatera att det knappast kan finnas något behov av hemspråksundervisning, bidrag till diverse kulturföreningar och annat gödslande med skattemedel på etniska och kulturella särintressen, eftersom de egentligen inte kan sägas finnas i den världsomspännande svenskhet som socialdemokraterna företräder.

Av någon anledning tror jag dock inte att vi ska vänta oss radikala sparförslag på det området.

Ju mer man hör av Juholt desto mer uppenbart är det att han är del av samma nomenklatura som fullständigt fördärvat arbetarrörelsen sedan Palme och framåt.

lördag 7 maj 2011

Sexuellt våld del av kulturberikningen

Ännu en våldtäkt har ägt rum, den här gången i Stockholm. Den ingår den våldtäktsepedemi som inte finns enligt vårt etablissemang, ett etablissemang som blir betydligt mer upprört om en nättidning rapporterar utförligt om ett sexualbrott där de misstänkta gärningsmännen är asylsökande än att de asylsökande förgriper sig på småflickor.

Sådan är den rasistiska logiken bland makthavarna i media att man ursäktar och mörklägger vilka skändligheter som helst bara gärningsmannen har rätt hudfärg.

Även den senaste våldtäkten lär vara ett resultat av kulturberikning om man utgår från ren sannolikhet. Den här gången greps gärningsmannen så förhoppningsvis får vi snart veta mannens identitet via Politiskt Inkorrekt eller någon av de andra dissidentsajterna.

I väntan på det kan man läsa om en vidrig gruppvåldtäkt som resulterade i att offret senare tog sitt liv. Påföljden? Fem månaders ungdomsvård.

fredag 6 maj 2011

Den totalitära toleransen

Regeringen ska inleda en kampanj mot Sverigedemokraterna, även om de torftigt försöker maskera den med klyschor om "intolerans" och "främlingsfientlighet".

Det här är typiskt för den typ av pluralism som bara accepterar en åsikt i det offentliga samtalet. Det sammanfaller också med regeringens (= moderaterna) strategiska intresse av att försöka eliminera Sverigedemokraterna som dem de tydligen ser som det största hotet mot sitt maktinnehav.

Regeringens utspel innehåller en rad osmakligheter. Till att börja med att man använder allmänna medel och samhällets resurser för att bekämpa ett demokratiskt parti. I detta har de samma mentalitet som kommunisterna och extremisterna i Miljöpartiet.

Det andra är att man använder de problem man själv skapar som argument för att sina åtgärder. Att antisemitismen ökar är ett direkt resultat av massinvandringen från Nordafrika och Mellanöstern och inte nämnvärt ändrade attityder hos den svenska ursprungsbefolkningen. Nu lastas SD för något de själva varnat för.

Som de röda regeringarna före dem inser även Alliansen vikten av att indoktrinera de unga för att försäkra sig om nya väljare:

"[...] Erik Ullenhag, som redan nu pekar ut skolan som en ”central arena”.

– Vid sidan av kunskapsuppdraget är ju en av huvuduppgifterna för skolan att bidra till demokratiska värderingar, och idén om mänskliga rättigheter." [...]

Är inte en demokratiskt värdering att det är folket som styr, och att folkets val ska respekteras? Innefattar inte mänskliga rättigheter rätten att ha andra åsikter än regeringen och dessutom rätten att yttra dem efter behag?

Ö-viks Allehanda

torsdag 5 maj 2011

Slöjproblematiken sammanfattad

Debatten om slöjan blossar upp titt som tätt och har generat åtskilliga spaltmeter i media. Den får mångkulturalisterna att anlägga en bekymrad min, dels eftersom så många ogillar fenomenet och därmed per automatik är "rasister" och dels för att att mångkulturalisterna själva egentligen inte kan komma på några skäl till varför slöja är så bra.

Debatten är i mångt och mycket bara ett jagande efter vind, för frågan är egentligen mycket enkel. Det finns i slutänden bara två alternativ:

A) Slöjan är en del av en senantik beduinkultur som kodifierats i Koranen och Sharia, ett uttryck för en patriarkal kvinnosyn av sämsta sort där kvinnor stort sett placeras in i samma kategori som boskap. Ett tydligare exempel på misogynt förtryck får man leta efter, något utövas i samma anda som könsstympning eller den groteska seden att snöra kvinnors fötter som förr fanns i Kina förr.

B) Kvinnan väljer själv att sätta på sig slöjan då den är del av hennes identitet, så som det brukar påstås i vissa kretsar. Den är med andra ord en politisk uniform, en övertydlig gest av förakt och fientlighet gentemot det samhälle de valt att flytta till och som allt som oftast står för deras uppehälle.

Så, vad finns att försvara?

måndag 2 maj 2011

Ett kapitel i kriget är slut

Efter tio års jakt har amerikanska specialförband likviderat Bin Laden. Ett liv som gick i våldets tecken fick ett våldsamt slut, vilket man får förmoda var vad Bin Laden önskade.

För att parafrasera Churchill, det här är inte början på slutet, det är slutet på början.

Man kan diskutera vilken roll Bin Laden spelade i dagsläget, transformationen från terrororganisation till  koncept för asymmetriskt och globalt krig är fullgången sedan flera år tillbaks. Mycket tyder på att al-Qaida idag är farligare, mer utbrett och mer svårbesegrat än det var 2001.

Det inträffade är onekligen en prestigeförlust för islamisterna. Samtidigt är martyrskap något som de kan använda till sin fördel och inte nödvändigtvis lika demoraliserande som ett jihaddistmord på en västerländsk president eller motsvarande skulle vara i den västerländska opinionen.

Den verkliga värdemätaren på al-Qaidas förmåga blir vedergällningen, för en sådan kommer. Då får vi veta om de senaste årens uppgifter om massförstörelsevapen, planer på koordinerade attacker mot infrastruktur eller olika scenarion för att utlösa massdöd och ännu större panik har någon sanning i sig.

aft. aft. aft. aft. aft.
dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn.  dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn.  dn.  dn. dn.  dn.  dn. dn. 
svd. svd. svd. svd. svd. svd. svd. svd.  svd. svd.  svd.  svdsvd. svd.   svdsvdsvd
gp.  gp.   gp.  gp. gp. gp. gp.  gp. gp.  gp. gp. gp.
exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp.
dagen. dagen. dagen. dagen.