onsdag 28 december 2011

Gratis tuttar, annars!

DN har en alamistisk artikel om att transsexuella kanske tar livet av sig om de nekas bröstimplantat. Man hänvisar till RFSL, men trots det allvar man påstår sig tillmäta frågan har de inte lagt ut någon pressrelease på sin hemsida. Inte heller ges några källor till påståendet om höga självmordsstal, så det går egentligen inte att kontrollera något av det som hävdas.

Det var förmodligen heller inte meningen.

Då är det svårt att dra någon annan slutsats än att man menar skattefinansierade bröstimplantat. Annars tycks det ju numera finnas en kvacksalvare i var och varannan håla som opererar in prima franskt silikon om man betalar det själv. Om det är så viktigt att man tar livet av sig annars skulle man kunna tycka det var värt att spara till eller rent av ta ett banklån för? 

För att visa att jag är politiskt korrekt och mångfaldig vill jag bredda DN/RFSL:s snäva fokus på bröst genom en uppmuntrande visa till alla dem som deppar i väntan på en ny skattefinansierad penis. Jag vill också passa på och påpeka att jag är kränkt. I största allmänhet.


tisdag 27 december 2011

Insändare på Avpixlat: Mångfaldsbizniz

Läs gärna insändaren som publicerades på Avpixlat idag!

Egenintresse förklätt till allmännytta

SvD Brännpunkt skriver socialdemokraten Tommy Svensson om att Sverige borde överväga att gå med i europakten. Artikeln är undvikande skriven och dukar istället upp sedvanliga floskler om att Sverige borde dra sitt strå till stacken och implicerar att det på något sätt skulle göra en skillnad i den skuldkris som i sin helhet uppskattas till 2000 miljarder Euro.

Han uppmanar oss att köpa grisen i säcken med välmenande försäkringar om att det inte innebär ett inträde i Euron eller några förpliktelser alls egentligen. Han missar att nämna att den föreslagna pakten innebär ytterligare en maktförskjutning till Bryssel med ökad kontroll över vår nationella budget.

Med den maktens logik, eller snarare maktens arrogans, som härskar i vår tid är det uppenbart att en sådan anslutning visst betyder ett Euromedlemskap i förlängningen med hänvisning till att har vi tagit ett steg så måste vi ta nästa och så vidare. I första hand är det uppenbart att man är ute efter våra förhållandevis välskötta finanser som ska dräneras för att skyfflas ner i det bottenlösa hål som den ekonomiska krisen utgör.

För en sådan som Tommy Svensson som har varit verksam i Bryssel och tjänat sitt uppehälle där så har man inga problem med att sälja ut sitt eget land då man har sin lojalitet med maktapparaten där och inte folket här.

söndag 25 december 2011

Fredens religion firar jul

Ännu en gång har det begåtts terrordåd mot kristna. Den här gången är det islamisterna i Boko Haram som attackerar kyrkor i Nigeria under en av Kristendomens viktigaste högtider. Symboliken och den utstuderade grymheten kunde inte vara tydligare.

Talibankramarna och värderelativisterna kommer givetvis att ha något överslätande att säga om det här med, som att kristna faktiskt startade korstågen för 900 år sedan eller något annat imbecillt.

Vi andra får observera och lära, för det vi ser där är en möjlig framtid även här. Vi har inte kommit så långt ännu, men vi är på god väg.

DN, GP, GP, Dagen, DN,

lördag 24 december 2011

torsdag 22 december 2011

Begår man brott kan man hamna i fängelse

Den fällande domen mot Martin Schibbye och Johan Persson var varken överraskande eller märklig. Enligt etiopisk lag är det ett brott att ha samröre med terrorister, om så för att intervjua dem. De somaliska separatisterna i ONLF är klassade som terrorister av Etiopiens regering. Schibbye och Persson reste dessutom tillsammans med medlemmar ur ONLF när de greps inne på etiopiskt territorium efter en eldstrid. Bilder där de tidigare poserat med gerillans vapen har knappast mildrat de etiopiska myndigheternas inställning till svenskarna.

Rent juridiskt var skuldfrågan rätt klar från början, något som det också rapporterats om i tidskriften Omvärlden redan i början av november. Sedan kan man tycka vad man vill om lagen som sådan, men det är en annan diskussion.

Trots det är Journalistsverige i upplösningstillstånd. En kakofoni av brösttoner och pompös indignation sveper genom våra redaktioner och alla tänkbara förklaringar åberopas utom att Schibbye och Persson faktiskt kan vara skyldiga till det de anklagas för. Man kräver att de ska släppas, man kräver att svenska regeringen ska ingripa, att den etiopiska krälar i stoftet, man kräver att solen ska ändra sin bana och stjärnorna sina positioner, man kräver...

I den intellektuella och sociala gated community som är Journalistsverige så ser man sig som ett frälse och tror alla andra gör det också. Man ska stå över lagar och regler vare sig det gäller misstänkta mutor eller mingel med misstänkta terrorister. Det är bara den förbannade allmänheten som hållas i ett kort koppel, i synnerhet i kommentarsfälten.

Att man därtill förvandlas från progressiva kosmopoliter till gläfsande nykolonialister med krav på gräddfil genom det etiopiska rättssystemet för de EGNA förstärker intrycket av pompös skenhelighet.

Problemet för megafonerna är att när de kommer utanför redaktionernas trygga hägn så väger deras självbild lätt. I övriga världen imponerar det knappast att man är medlem i klubben för inbördes beundran. Inte ens att man är maxat rödvinsvänster ger extrapoäng. Istället blir det 15-18 år i etiopiskt fängelse.

Allra underdånigast,
K

DN, DN, DN, DN, DN,
GP, GP, GP, Dagen, Dagen, Dagen, Dagen,

tisdag 20 december 2011

Regeringens myter och RKP:s verklighet

Med jämna mellanrum så ska makten och dess megafoner förklara för oss vilken framgång de senaste decenniernas massinvandring varit. Men det blir allt tydligare att man trots den massiva propagandan känner att man håller på att förlora slaget om opinionen. Regeringen har därför lanserat en hemsida för att bemöta det man kallar myter om invandringen. Metoden man har valt är att som vanligt lansera sina egna myter.
 
De förtjänar alla att plockas isär men här får myt nummer 8 får fungera som ett bra exempel: ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”.

Rubriken är det mest konkreta då det man skriver sedan är snömos och undvikande floskler. Men i vilken utsträckning är det här en myt odlad av oss lågutbildande näthatare i pauserna mellan hembränning och banjospelande? Varifrån får vi våra fördomar om skenande brottslighet på grund av invandringen?

En bra start att kontrollera uppgifterna borde vara Rikskriminalpolisens egen hotbild för 2011.

När det gäller den organiserade brottsligheten som är av särskilt intresse på grund av sin stora samhällspåverkan identifierar man fyra typer av grupper: 1% MC-miljön, kriminella grupperingar i förorterna, smugglingsgrupper och specialiserade grupper där man särskilt lyfter fram människosmugglarna.

Tre av dessa kan man direkt säga är nästan exklusivt bestående av invandrare och 1 procent MC-miljön får idag betraktas som blandad i sant mångkulturalistisk anda, något som mordet nyligen på ledaren för brödraskapet Alex Akbar Gara Mohammad illustrerar.

Nedan följer en sammanställning av utdrag ur rapporten och lite kompletterande statistik.

När man läser avsnittet 4.3 Kriminella grupperingar i förorten (sid 20-21) så är det uppenbart att man syftar på vissa specifika förorter, således inte Äppelviken eller Djursholm. Det är också uppenbart att det är en brottslighet dominerad av invandrare.
Utvecklingen i Danmark, där gatubanden vuxit sig starka och där medlemmarna framförallt består av andra generationens invandrare, har gått snabbt. Idag utmanar de 1% MC-miljön genom att vara fler till antalet och mycket våldsbenägna. De har tagit över områden i vissa danska städer och visar där öppet motstånd mot polisen. Den konflikt i Göteborg som pågått mellan olika förortsgäng och MC-sfären visar på att en liknande utveckling är på gång även i Sverige.
[…]
Miljön i dessa förorter hårdnar och det har blivit allt vanligare att företrädare för samhället angrips. I både Stockholm och Göteborg finns det områden där är svårt för polisen att utföra sitt arbete. Det händer att även brandmän, ambulanspersonal och lokaltrafik attackeras. Det sker inga regelrätta upplopp men stenkastning och vandalisering förekommer. Allvarligare incidenter har inträffat som beskjutningen av polishuset i Södertälje 2005. Denna typ av brottslighet som på vissa ställen är påtaglig kan sägas vara systemhotande, då unga kriminella genom hot och våld angriper viktiga samhällsfunktioner.
Smugglingen som beskrivs i avsnitt 4.4 är också en kulturberikad historia:
Narkotikasmuggling är det mest lukrativa brottsområdet för den organiserade brottsligheten och det är också kring denna verksamhet som nätverken fortfarande samlas. Narkotikahandeln är och kommer att fortsätta vara en prioriterad brottstyp för de brottsbekämpande myndigheterna i framtiden. Förutom narkotika är smuggling av cigaretter, alkohol och diesel primärbrott för de kriminella grupperingarna. Andra är människosmuggling, människohandel, utpressningsverksamhet och rån. (sid 18)
De etniciteter som nämns specifikt i rapporten är litauer och polacker (amfetamin och metaamfetamin), albaner (heroin och kokain), serber och montenegriner (diverse narkotika, cigaretter, vapen etc). De västafrikanska nätverken får ett snabbt omnämnande även om man skulle kunna tro att de borde ha fått mer utrymme med tanke på hur brottsaktiva de är.

Kat tas inte upp i RKP:s hotbild men det missbruket och tillhörande brottslighet är som bekant en uteslutande somalisk företeelse. Tittar man på Tullverkets beslagsstatistik kan man se hur katproblematiken vuxit i takt med den stora somaliska invandringen. 2005 tog tullen sex ton kat i beslag (sid 7). År 2010 hade det vuxit till 13,8 ton (sid 7) utan att vare sig smuggling eller missbruk visar några tecken på att minska på grund av de stora beslagen.

Tvärtom finns tecken på att problemen kommer att bli värre enligt RKP.s rapport (sid 9):
Det är vanligt att asylsökande söker sig till länder där många av den egna nationaliteten redan befinner sig. Sverige har en stor befolkning med somaliskt ursprung och enligt Migrationsverket kan det pågående inbördeskriget i Somalia leda till en kraftig ökning av sökande därifrån. I dagsläget förekommer inte människosmuggling från Somalia mot betalning i den utsträckning som vi sett från Irak men med nya förhållanden kan det snabbt komma att förändras. Många somalier tar sig till Sverige på ett ”look-a-like”-pass som skickats till dem i hemlandet från någon redan bosatt i Sverige.
Människosmugglingen som är en miljardindustri idag som beskrivs i avsnitt 4.5 (sid 21-22) visar sig även den föga förvånande domineras av invandrare:
De som sysslar med människosmuggling skiljer sig från andra typer av grupperingar då de är specialiserade och inte samarbetar i någon högre utsträckning med andra kriminella grupperingar. Människosmugglarna är utspridda över Sverige. Hälften av personerna är svenska medborgare, dock härstammar alla utom en från ett annat land. Det finns många bolag länkade till dessa personer.
Uppemot 90 procent av den kända människosmugglingen har idag en Irak-koppling. Detta innebär att de smugglade personerna kommer från Irak medan människosmugglarna antingen kommer från Irak eller från något annat land i regionen. Under 2008 har antalet asylsökande från Irak minskat vilket innebär att antalet smugglade människor därifrån också gått ner. Övriga länder avseende smugglarnas ursprungsland är Somalia, forna Jugoslavien, Indien, Vietnamn, Thailand, Sverige och Bolivia.
Sist men inte minst kan även avsnitt 6.6 (sid 37) Kringresande i brott nämnas:
Gemensamt för dessa är att det är internationella konstellationer av yrkeskriminella som rör sig över nationsgränser och inom länder. De är välorganiserade med en landsman ofta bosatt i Sverige som agerar huvudman eller kontakt. Offren är vanliga medborgare, inte sällan äldre eller på andra sätt extra sårbara, och grupperingarna är specialiserade på det de gör. Primärbrotten är stöld och bedrägerier men inslag av hot och våld mot offren är vanligt förekommande.
Allt detta kan man enkelt utläsa i Rikskriminalpolisens egen beskrivning av det rådande läget i den öppna versionen av rapporten. Den hemligstämplade versionen är enligt uppgift ännu mer graverande.

Avslutningsvis återstår då för var och en att ställa sig samvetsfrågan: vem tror jag mest på, Rikskriminalpolisen eller Kung Plommon och hans comical sidekick?

Allra underdånigast,
K

Publicerad som insändareAvpixlat 2011-12-20.

DN, DN, DN

Massakern i Liége sju dagar senare

Massakern i Liége skedde för en vecka sedan. Nordine Amrani mördade fem människor, däribland en 17-månaders pojke som han sköt i bakhuvudet och skadade över hundra med en automatkarbin och handgranater.

När svensk media konstaterat att det inte fanns någon tydlig islamistisk koppling, vilket i deras värld betyder att det inte fanns någon alls, så drog man en suck av lättnad och nedgraderade blodbadet till "attentat". Tydligen var det viktigt att det inte var ett terrordåd, vilken skillnad det nu gör i praktiken.

Efter det har det blivit tyst i media. Jämför med vad som följde efter massakern i Norge i somras. Det terrordådet dödade förvisso betydligt fler, men det förklarar inte i sig den totala tystnaden i svensk media. Inte ens när 3000 människor samlades i Liége idag för att hedra offren verkar det ha väckt något intresse på våra redaktioner.

Samtidigt står det klart att den förklaring som basunerades ut redan samma eftermiddag om en vapenfetischistisk galning var förhastad. Man vet fortfarande inte varför Nordine Amrani utförde terrordådet.

Han hade ingen historik av sinnesjukdom eller mental instabilitet, något som annars borde ha framskymtat under hans brottsliga bana.

Den hjärtknipande historien om den föräldralöse pojken som hamnade fel i livet var något hans försvarsadvokat spred direkt efter dådet och dess trovärdighet som förklaring är därefter.

När det här skrivs är det fortfarande lika många frågetecken kring gärningsmannens motiv som precis efter terrordådet. Men på samma sätt som analysen (eller vad man ska kalla den) efter Utöya blev manisk så är det totala ointresset för Liége i media båda sprungna ur en ideologisk agenda. Utöya tjänade deras syften, Liége gör det inte.

Mina egna spekulationer om Amranis motiv?

En ännu inte hittad koppling till terrorism, troligtvis jihadister och att det här var senaste exemplet på mikrojihad likt massakern i Fort Hood 2009 eller den delvis misslyckade självmordsbombningen i Stockholm förra året.

Den andra förklaringen som ter sig mer trolig när det här skrivs är ett långvarigt cannabismissbruk kombinerat med ett kriminellt sinnelag som gett näring åt en tilltagande paranoia. Jared Loughner är ett annat exempel på vad det kan leda till.

BBC, Telegraph,

Publicerad på Avpixlat

Idag har jag fått en insändare rörande den påstådda myten om massinvandring och kriminalitet publicerad på Avpixlat.

torsdag 15 december 2011

Lästips om det offentliga samtalets haveri

Jag vill rekommendera Solgurus läsvärda bloggpost "Att inte låta som Björn Wiman". Ett mer behärskat tonläge är något som även denna blogg bör arbeta på, men ibland rinner det över som det gjorde i min förra bloggpost.

onsdag 14 december 2011

Lotta vet bäst!

Det har visat sig att mordet på en fyraåring i Ljungby begicks av ett annat barn. I Sverige är man inte straffmyndig förrän man är femton år, så påföljd i den traditionella bemärkelsen är inte aktuell vare sig juridiskt eller praktiskt. Mig veterligen har ingen heller pläderat för någon slags lynchjustis i det aktuella fallet.

Ändå kan Maktens megafoner inte låta bli att plocka fram brännjärnet. Man vrider sina händer och bannar oss i förebyggande syfte. "Ni får inte ens tänka på vedergällning" säger socionomen Lotta Polfeldt på Rädda Barnen till DN. Vi får möjligtvis tycka synd om, förutsätt att vi gör det lika mycket eller mer om den som begick brottet än offret.

Svensken ska finna sig i att vara ett offerlamm och skatteboskap. Historiskt sett har vi fått nöja oss med att knyta näven i byxfickan, men dagens etablissemang har större ambitioner än så. Vi ska inte ens tänka tanken längre. Det spelar ingen roll vilken tanke det är så länge det inte är de av överheten godkända flosklerna. I övrigt ska vi låta oss hunsas, plundras och skändas så länge det passar makten och dess megafoner.

Undertecknad är till leda och förbannelse less på dessa skenheliga ormtungor som bär upp hela etablissemanget och i synnerhet kärringväldet i indoktrineringsindustrin. Att sådana här tragedier dessutom är ett näringsfång för Lotta Polfeldt och hennes gelikar gör det ännu osmakligare.

Ett första steg i att bryta deras makt är att neka dem tolkningsföreträdet. Så allra underdånigast, med krusiduller och extra socker ovanpå, stick och brinn kärringjävel!

K

DN, GP, GP, Exp,

tisdag 13 december 2011

Terrorist or madman or both?

As the initial chaos subsided after the terrible bloodbath in Liège the details about what actually happened are somewhat clearer, although the motive for the massacres remains unknown when this is written.

The first reports described a scene with several shooters with Kalashnikovs, hand grenades  and an hour long shootout in what seemed eerily reminiscent to the islamist massacre in Mumbai 2008.

It turned out that these reports were  to a large extent wrong.

It now appears to have been a single perpetrator, named by Belgian authorities as an Nordine Amrani aged 32 who ended the killing spree by blowing himself up with a hand grenade.

His criminal record which included offences regarding firearms, narcotics and sexual abuse indicates a ruthless criminal possibly fuelled by cannabis psychosis who finally went over the edge. It has been suggested that him being called to a meeting at a local police station court hearing could have been the mental trigger for the massacre.

If one where to assume the is any rationality to the madness, that scenario does raise questions why Amrani attacked innocent commuters and shoppers instead of the police?

It has been speculated that he should have some sort of right wing motives, but those kind of terrorist attacks are usually not that indiscriminate (in a Western European context) but more often targets immigrants or symbols of the political system they so despise. This was indiscriminate and targeted anyone within shooting range.

Another scenario based on his presumed maghreb origin is that this is the latest instance of micro-Jihad, like the Fort Hood shooting in 2009 or the partly failed suicide bombing in central Stockholm almost to the day last year. As several larger islamist conspiracies have been foiled over the last years the and the CIA targeted killings have decimated islamists in their previous safe havens they have switched tactics more and more to  micro-Jihad.

Small groups or single individuals relying to a large extent on the internet to find inspiration and know how have proved very hard for the authorities to detect before they strike. That was aptly demonstrated last year with the abysmal failure of the Swedish Secret Police who didn't have a clue Taimour Abdulwahab even existed until he blow himself to pieces at Drottninggatan in central Stockholm.

But then again there need no be any master plan or sinister conspiracy behind today's tragedy. For the victims and their relatives there is probably little consolation in either explanation.

My thoughts and prayers are with the peoples of Belgium tonight. 

De Telegraaf, De Telegraaf,
Dagens Nyheter

Terrordåd med islamistiskt signum

For version in English, click here.

Ett större terrordåd har inträffat i Liége i Belgien. Det enda man kan vara säker på av rapporteringen hittills är att det skett omfattande blodspillan följt av kaos och panik på gatorna i det aktuella området.

I skrivande stund är två döda och 47 skadade enligt uppgifter i media.

Vad är känt?

1. Man har valt att attackera en knutpunkt i infrastrukturen och urskillningslöst försökt döda så många människor som möjligt.

2. Man har använt handgranater, chockgranater och enligt uppgift varit beväpnade med Kalashnikovs.

3. Det rör sig om flera gärningsmän, varav en skjutits till döds av polisen. Han ska ha haft fler granater på sig som han inte hann använda. 

4. En eller flera skyttar har placerat sig på ett närbeläget tak och beskjutit människorna på busstationen. Det indikerar att man har rekognoserat och noga planerat terrordådet.

5. Skottlossning ska ha pågått mellan de kvarvarande terroristerna (terroristen?) och polisen ännu en timme efter terrordådet började.

Det tycks alltså vara ett välplanerat, välutrustat och i sin grymhet ett genomtänkt terrordåd som skett och möjligtvis fortfarande pågår. 

Sammantaget är mönstret snarlikt terrordåden i Mumbai 2008 och andra islamistiska terrordåd. Om det stämmer med en pakistansk koppling som The Telegraph påstår så förstärks misstanken om religiös eller åtminstone etnokulturell koppling. Något som också talar för att även andra tror det är att varken pk-megafonerna Aftonbladet eller Expressen tillåter blogglänkar till artiklarna i ämnet.

Men även om dådet har ett islamistiskt signum så visade Breiviks terrordåd i somras (som även islamister initialt trodde var deras eget verk) att det sannolika kan vara helt fel, så kategoriska slutsatser får vänta.

Mina källor: De Telegraaf, hln, Nieumwsblad

Tillägg: Första rapporterna är alltid fel. Alltid. Nu rapporteras att det bara var en gärningsman, Nordine Amrani, en känd brottsling med en historik av vapen- och narkotikabrott. Uppgifterna om skottlossning runt om i centrala Liége, skyttar på hustak och annat tycks vara resultatet av kaoset som rådde i samband med terrordådet. 

Namnet på gärningsmannen klingar maghrebinskt, men om det stämmer återstår att se.

DN, GP, Dagen, DN,

En sårad politruk sjunger opera

DN:s propagandniks har på sistone varit ihärdigare än vanligt med att jaga hjärnspöken. Bara det att man samarbetar med vänsterextremisterna på Expo skjuter trovärdigheten i sank omedelbart. Det har knappast blivit hjälpt av Daniel Poohs pinsamma debacle i Finland.

Inte heller tycks det senaste årets uppskruvade tonläge gentemot Sverigedemokraterna i synnerhet och obekväma bloggare i allmänhet gett något nämnvärt utslag i opinionen. Ska man tro den senaste opinionsmätningen är så är resultatet det motsatta, där Sverigedemokraterna får 8,9% vilket är det högsta hittills.

Även om den senaste artikelserien syftar till att kartlägga "högerextremisterna" så är det uppenbart att man hoppas svärta ner Sverigedemokraterna också. Inte särskilt mycket att förvånas över, eller ens bli särskilt upprörd över. Så har PK-media arbetat i decennier.

I dagens DN finns en artikel om hemsidan Sveriges Resurser som vill få fart på debatten om integration. Syftet är förvisso vällovligt även om man med fog kan hävda att hemsidor som Politiskt Inkorrekt/Avpixlar, Affes statistik, Cavatus, Gotiska Klubben, Jan Milld, Oskorei och många fler i åratal fört en både seriös och initierad debatt om integration och mångkultur. Att de inte får en reklamartikel i DN uppenbart avsedd att ordna skattemedel* för fortsatt verksamhet är nog inte så konstigt, de har ju fel åsikter.

Det som är slående när man skummar igenom artiklarna på Sveriges Resurser är hur många makthavare vi har på alla nivåer i samhället som är fullständiga idioter. Man lever i en fantasivärld, där Centern tycks ha ett helt eget kosmos, och upprepar samma ideologiska abrakadabra som vi hört i 25 år och som bara gjort problemen värre.

Den kan knappast Amanda Björkman som driver hemsidan lastas för och är i själva verket ännu en nyttig påminnelse om hur illa ställt det är i dagens offentliga Sverige.

I den andra artikeln i DN av Niklas Orrenius så når den gälla svanesången nya nivåer. Ett atomistiskt användandet av anekdoter och citat från nätet ger sken av Sverige står på randen till att bli ett Fjärde Rike, indignerat fingerpekande mot alla som tycker annorlunda och sist men inte minst pompös självömkan över den egna upplysta förträffligheten slår över i oavsiktlig komik. Det fick också ge rubriken till den här bloggposten.* "Ekonomiskt är det ingen höjdare att driva en sajt som försöker lösa integrationsproblem. Ett studiebidrag räcker inte långt när man har massor av idéer och projekt som man vill förverkliga. Därför vill Amanda Björkman ha in finansiärer, som förstår frågans vikt och delar hennes vision."

onsdag 7 december 2011

Somaliskor slapp fängelse för fyllevåld

De västeuropeiska eliternas feghet och medlöperi med islamiseringen av kontinenten tar sig allt mer bisarra uttryck.

The Telegraph rapporterar om hur fyra somaliska kvinnor som överföll och brutalt misshandlade en ung engelsk kvinna slipper fängelse eftersom de inte är vana vid alkohol. Även här är det islam som är ursäkten, men från en ny vinkel. Eftersom islam förbjuder nyttjandet av alkohol så tyckte domare Robert Brown att det var en förmildrande omständighet att de löpte amok när de väl drack.

Däremot såg han inte med lika blida ögon på offrets pojkvän som han ansåg fått de somaliska kvinnorna att känna sig som offer när han försvarade sin flickvän. Så pervers är den politiska korrekthetens logik.

När man ser övervakningsvideon från överfallet är det som att se en flock vildhundar gå till anfall.

Undertecknad förstår att muslimerna åberopar islam i alla lägen. Tack vare dhimmis och andra medlöpare i de nya värdsamhällena kan man begå brott och komma undan med det inte bara när det är i enlighet med islam utan tydligen och också när det strider mot islam. Varför integreras när man ändå kan både äta och ha kakan?

Allra underdånigast,
K

fredag 2 december 2011

Mycket skrik för lite ull

Filmen "Play" har väckt starka känslor hos delar av medievänstern för att den skildrar en grupp svarta ungdomar som rånar vita och dessutom bygger på verkliga rättsfall.

"Jag tror att bilden av fem svarta som rånar tre vita är provokativ, eftersom den påminner oss om en social och ekonomisk obalans" skriver regissören Ruben Östlund på DN Kultur.

I en samhällsklass som uteslutande bor i etniskt svenska områden, finansieras generöst med skattebetalarnas pengar och där man intellektuellt pixlar bort allt som strider mot pk-propagandan är det säkert provocerande.

De av oss som däremot bor i den mångkulturella verklighet som medievänstern hyllar från sina privilegierade enklaver skulle bara kalla det "vardag".

DN, GP,