lördag 30 juli 2011

6 myter om Breivik

FrontpageMag räknar upp sex stycken myter som redan hunnit uppstå kring Breivik under veckan som gått sedan terrordåden. Intressant läsning.

Det väcker också ännu fler frågor om hur långt delar av media är beredda att gå när det gäller att torgföra ideologisk propaganda istället för objektiv omvärldsbevakning. Det är svårt att säga att kvällspressen och vänstermedia har raserat sin trovärdighet då de inte haft någon på länge. Men även i en publicistisk verksamhet som i decennier haft sin kundkrets bland de indoktrinerande, likgiltiga och direkt imbecilla blir det allt tydligare att man inte skyr några medel för att saluföra sin ideologi och smutskasta sina motståndare.

Den senaste veckans hets mot oliktänkande i allmänhet och Sverigedemokraterna i synnerhet kommer att lämna ett bittert arv inför framtiden. Misstron mot maktens megafoner är nu total.

Allra underdånigast,
K

SR 1, 2, SVT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, DN 1, 2, 3, GP 1, 2, 3, 4
SVTDN, DN, DN, DN, DN, Dagen, GP, GP,

fredag 29 juli 2011

AIDS-nostalgi

Så länge HIV/AIDS drabbade modeskapare, konstnärer, pk-intellektuella, skådespelare, musiker och möjligtvis reklamfolk i Västvärlden så var kulturvänstern förfasad. Nu drabbar den i huvudsak människor i tredje världen (sett till antal) och det skiter kulturvänstern fullständigt i, när de inte vill plocka billiga poäng på att att katolska kyrkan är emot kondomer förstås.

Dessutom är homosexualitet så trendigt numera att kulturvänstern ogärna tar upp att homosexuella män fortfarande är kraftigt överrepresenterade när det gäller HIV/AIDS i förhållande övriga befolkningen. Något kulturvänstern absolut inte vill ta upp är att det är resultatet av en promiskuös livsstil.

Alltså pratar man om hur hemskt HIV/AIDS var DÅ och låtsas som att det inte är ett problem nu, med undantag för de där i tredje världen som får sjukdomen för att påven inte låter dem använda kondomer*.

Allra underdånigast,
K

DN

* Det värst drabbade landet i Afrika är Swaziland där 26% av befolkningen beräknas ha HIV/AIDS. Bara mellan  5-10% av befolkningen är katoliker. Likaså Botswana med 24% smittade har bara 5% katoliker, Sydafrika med 18% smittade har 6% katoliker och så vidare.

Med ett minimum av intellektuell hederlighet får man då leta efter andra förklaringar än katolska kyrkan, till exempel synen på kvinnan i stamkulturerna, men av någon anledning brukar kulturvänstern vara ovillig att släppa en ideologiskt anpassad förklaring bara för att den inte stämmer med verkligheten.

torsdag 28 juli 2011

En nyckel till rapporteringen i media

Nu när propagandan i media har nått orkanstyrka med tydligt fokus på att misskreditera Sverigedemokraterna så kan det vara bra att påminna sig om en gammal sanning. Den svenska journalistkåren sympatiserar nästan till hälften med den radikala vänstern.

I Synovates mätning från 2009 fick (Mp) och (V) över 40% tillsammans. Om man lägger till Folkpartiets överrepresentation i sympatier bland journalister i förhållande till allmänheten så är det inte konstigt att tonläget är som det är just nu. Man kan dessutom bara spekulera kring vad det är som döljer sig bakom den stora posten för "Övriga", men det lär knappast vara något frihetligt eller nationellt.

onsdag 27 juli 2011

Rödvinspsykologi på Brännpunkt

Mona Sahlin, megafonerna från Expo och några andra tjommar från flumvänstern har författat en debattartikel med anledning av terrordåden. För den som inte orkar läsa hela så följer nedan en kort sammanfattning.

* Rödvinspsykolgi.
* Vi kräfva mer indoktrinering!
* Vi kräfva mer skattemedel så vi kan bedriva den indoktrineringen och samtidigt casha in maximalt!
* Vi anklaga våra motståndare för att ha en svart-vit världsbild. Det bevisar vi genom att i med vår svart-vita världsbild tillskriva dem klichéer och stereotyper som passar vår politiska agenda.
* Ännu mer rödvinsspykologi.

Istället för att läsa debattartikeln kan du kära läsare nu använda den tiden till att göra något viktigt som att leta efter navelludd, kontrollräkna hur många fingrar och tår du har eller titta på färg som torkar. Jag önskar att jag hade gjort det istället.

Allra underdånigast,
K

tisdag 26 juli 2011

Lisa Bjurwalds skuld till terrordåden

Efter terrordåden i Norge upprepas om och om igen runt om i media att motgiftet för sådan här våldsam extremism är öppenhet, tolerans och demokrati. Nog stämmer det att avsaknad av öppenhet i debatten, tolerans gentemot obekväma åsikter och en demokrati där de etablerade partierna haft en närmast feodal syn på väljarkåren bär en stor skuld i det allt mer förgiftade debattklimat som infunnit sig.

På ett antal kultur- och ledarsidor skriver man också om hur de som sprider hat och intolerans har ett ansvar för terrordåden i Norge i fredags. Tanken från megafonerna är förstås att vi som påtalat det mångkulturella misslyckandet, den återvändsgränd som det värdenihilistiska konsumtionssamhället lett in i och de tydligt totalitära drag som återfinns inom Islam nu ska hålla tyst. Detta så att makthavarna ska kunna återgå till sina strängaspel i elfenbenstornen och inte behöva besväras av verkligheten utanför, än mindre ta ansvar för den.

Så när man vill utkräva ansvar av dem som predikar intolerans och hat gentemot sina meningsmotståndare är det intressantare att fundera över vad statsminister Reinfelds uttalande om att han inte tänker "ta i Sverigedemokraterna med tång" eller att sverigedemokrater får räkna med att utsättas för politiskt våld skickar för signaler än en lokal SD-politiker som försöker diskutera den samhällsutveckling som lett fram till terrordåden.

Dagens exempel är dock den ohämmat rabiata Lisa Bjurwald som byggt sin massmediala karriär på att demonisera alla som ifrågasätter det mångkulturella projektet. Det finns inte en tillstymmelse till reflektion över varför de här åsikterna har uppstått och om de faktiskt speglar en upplevd verklighet. Istället brännmärks vi alla med den självgoda arrogans som bara en fanatiker kan uppvisa.

I dagens intervju i DN går hon så långt som att påstå att problemet är att "bristen på tabu mot antimuslimska idéer är farlig. Det finns ett motstånd i Europa att erkänna islamofobi som rasism, som farlig rasism".*

Hon efterlyser inte debatt eller en analys av de underliggande orsakerna. Hon vill ha ett tabu, ett förbud att nämna problemen alls. De som tar upp ämnet från en kritisk synvinkel ska brännmärkas och straffas. Massmediala skampålar, trakasserier, demonisering och utfrysning är lösningen i Bjurwalds värld.

Om nu Breivik alls har tagit intryck av den svenska debatten så är det Lisa Bjurwald och hennes gelikar som har gett honom den näring han behövde under åren av planering inför terrordåden. Det de säger är att det är ingen idé att försöka delta i det offentliga samtalet om man inte tänker ingå i hyllningskören, att "demokratin" är en klubb för de utvalda och privilegierade och att även den mest konstruktiva kritik kommer att mötas med repression.

En bättre jordmån än så kan extremism knappast få.

Allra underdånigast,
K

* I Bjuwalds begreppsvärld är således islam, en politisk-religiös rörelse, en rastillhörighet. Den typen av resonemang är i bästa fall obildat och intellektuellt ohederligt, allt för ofta är den dock resultatet av den underliggande rasism som genomsyrar det mångkulturella tankegodset. Är även kristna en ras? Buddister? Hinduer? Scientologer? Om inte, vad krävs för att kvala in religiösa rasklubben? Bjurwalds personliga godkännande? Finns det rasmässiga skillnader mellan shia och sunni och hur mäter Bjurwald dem? Så många frågor, så lite tid...

Tillägg: Tydligen fick man inte kritisera Bjurwald då min artikel nu plockats bort från blogglänkarna i DN-intervjun med henne. Jag kommer lägga upp den på min parallellblogg så får man se hur länge den ligger där.

DNExpressen

Makten och propagandan

Efterspelet till terrordåden i Norge följer förväntat mönster. Med utstuderad cynism utnyttjar etablissemanget i Sverige tragedin för att plocka politiska poäng och gör de mest groteska kopplingar i syfte att skuldbelägga Sverigedemokraterna. Det är uppenbart att man ser det som en chans att vrida tillbaka debatten så långt det går med förhoppningen av få tyst på sin mest hatade (och fruktade) motståndare.

Det kommer inte att gå av den enkla anledningen att de bakomliggande problemen kvarstår med den destruktiva kolonisationspolitik som bedrivs mot de egna befolkningarna, islamiseringen, samhällets sönderfall och det haveri hela deras samhällsbyggen är på väg mot. Nu är självreflektion inte megafonernas starka sida så att någon granskning av det egna ansvaret för den uppkomna situationen är inte att vänta.

Risken är däremot avsevärd att de lyckas lägga locket på under överskådlig tid så att problemen hinner bli ännu värre. I värsta fall kommer utvecklingen att ha skenat bortom all kontroll och då kommer de senaste halvårets terrordåd i Stockholm och Oslo bara vara försmaken av vad som väntar.

Läs även Catavatus bloggpost om terrordåden. Den finns även på svenska här.

DN, GP, GP, GP, Dagens Media, AB, AB

lördag 23 juli 2011

Rörande terrordåden i Norge

Vidden av de ohyggliga terrordåden i Norge klarnar allt mer. Under de första timmarna var undertecknad helt säkert på att det var islamister som slagit till. Alla pusselbitarna talade för det: modus, historik och inte minst för att de själva påstod det.

Men så var det inte. Istället tonar bilden fram av en mordisk galning som med utstuderad grymhet utförde massakern på ungdomslägret och bombdådet i Oslo. Om han agerat ensam eller som del av en grupp återstår att se.

Redan nu märks hur den svenska tyckareliten smackar belåtet över det inträffade blodbadet. I några fall kan man ifrågasätta hur genuin upprördheten är då de är så uppenbart nöjda med att för en gångs skull ha fått rätt. Epitet som ”högerextrem”, ”islamkritisk”, ”kristen” och ”nationalist” cirkulerar och kommer otvivelaktigt att bli brännjärn mot oliktänkande i också den svenska debatten. Än så länge vet vi inte vad den misstänkte terroristen själv har för motiv för sitt agerande.

När det gäller skulden för det inträffade så ligger den inte på någon annan än den eller de som begick terrordåden. Samtidigt ska det inte råda något tvivel om att det politiska etablissemangen i Väst- och Nordeuropa som bär det yttersta ansvaret för den destruktiva politik som fragmenterat och urholkat våra samhällen i decennier och skapat grogrunden för det vi nu ser.

En nationalist vill skydda sitt folk, inte massakrera det.

En islamkritiker vänder sig mot tyranniet och barbariet som följer där Islam har fått den politiska makten, han hänfaller inte åt samma slags barbari.

En kristen förlitar sig på Herren Jesus Kristus och hans budskap. En kristen avrättar inte hjälplösa barn försvarslösa ungdomar, han skyddar dem, med sitt liv om han så måste.

Allra underdånigast,
K

fredag 22 juli 2011

Islamisterna slår till mot Norge

Det enorma bombdådet i centrala Oslo påminner oss ännu en gång om att islamisterna inte försitter något tillfälle att sprida förödelse och död i Dar al-Harb.

I Ekots sändning 16:45 undvek man ängsligt att ta upp vem som kan tänkas ligga bakom terrordådet utan framförde istället att det var svårt att hitta ett motiv. Det är förstås nonsens, Norge har nästan 600 man i Afghanistan, det somaliska al-Shabaab är verksamt i Norge och man har även en stor pakistansk invandrargrupp där det finns radikala element. Det kan också ha varit tillresta islamister, men för ett terrordåd av den här magnituden är det troligt att det finns någon slags lokal logistik som hjälpt terroristerna.

Några nyckelord
Självmordsbombning, lastbil/skåpbil, hemmagjorda sprängämnen, asymmetrisk krigföring, systemangrepp.

Tillägg: Utmärkelsen "Dagens Idiot" går till den kvinnliga reportern på P1 som menade att bombdådet berodde på den "främlingsfientliga debatten" i Norge och därmed underförstått var rätt åt dem.

Tillägg 2: Enligt uppgift ska en grupp som kallar sig "Helpers of the Global Jihad" ha tagit på sig ansvaret för terrordådet i Oslo. Om det hänger ihop med den i skrivande stund pågående attentatet mot Arbeiderpartiets ungdomsläger på Utöya återstår att se.

Tillägg 3: Har författat en ny bloggpost med anledning av händelserna i Norge.

GP, DN, DN, DN
SMP, Dagen, SVT, SR,

onsdag 20 juli 2011

Felaktigheter i P1:s inslag om Aman Care AB

Intervjun idag i P1 med Karima Tice var förutsägbart okritisk och insmickrande och innehöll rena felaktigheter. Man påstod vid åtminstone två tillfällen i intervjun att Karima Tice startat Aman Care AB och implicerade att hon byggt upp det från grunden. Det stämmer inte, hon tog över företaget för 10 000 kr av sina halvsyster Ebya Shire Jama när denna dömdes till ett flerårigt fängelsestraff och näringsförbud för omfattande bidragsbedrägerier och misstänkt terrorfinansiering i parallellföretaget Bismilahi Förskola AB.

Antingen har journalisterna gjort en slarvig bakgrundskontroll eller också var det ett avsiktligt propagandistiskt grepp för att ge framgångssagan så mycket lyster som möjligt.

Som skrivits i tidigare bloggposter i ämnet råder många frågetecken kring Aman Care AB sedan tidigare och det blir inte bättre av att personer som ansågs ha en central roll i den förra härvan nu återfinns på nyckelpositioner inom Aman Care AB.

Några av de tidigare bloggposterna:

Aman Care AB: revisorerna

Tillägg: Det verkar som att den här bloggen numera är blockerad även av Sveriges Radio. De uppskattar tydligen inte att få sina inslag synade i sömmarna. Tidigare var det bara SvD som blockerade twinglylänkarna. Man får se det som en slags komplimang från maktens megafoner när de känner sig hotade. Min parallellblogg fungerar än så länge.

söndag 17 juli 2011

Aman Care AB: revisorerna

Det finns många intressanta aspekter av turerna kring Aman Care AB. Jag har tidigare nämnt dess revisor Lars-Erik Engberg. Det visar sig att han har uppdrag i inte mindre än 234 bolag, varav flera tillhör medlemmar i Jamaklanen. Det väcker frågor om hur noga man hinner granska en verksamhet när man har så många uppdrag samtidigt, en del åt stora kunder som Schibsted Förlag AB och Haninge kommun.

Det bör också nämnas att mellan 12 september 2007 till 22 februari 2008 så hade Amman Care AB inte någon revisor alls men bedrev verksamhet ändå. Om undertecknad har förstått lagen rätt (25 kap 11§ ABL) så ska ett aktiebolag utan revisor tvångslikvideras av Bolagsverket. Varför det inte skedde är i skrivande stund okänt.

Allra underdånigast,
K

Panorama: Land of Anarchy

BBC:s dokumentärprogram Panorama gjorde nyligen ett program om Somalia. Med tanke på tidigare bloggposter om gänget bakom Aman Care AB och Bismilahi Förskola AB och deras misstänka kopplingar till Al Shabaab så är programmet mycket intressant.


lördag 16 juli 2011

Förfulning av landskapet


Vad som vid en första anblick verkar vara hämtat ur en B-film om en rymdinvasion är i själva verket en av etablissemangets senaste fetischer. Det är också ännu ett exempel på vad som drivs igenom ovanför huvudet på allmänheten med motiveringen att det är för allas bästa men som i själva verket bara gynnar vissa särintressen.

Kraftbolag, markägare och delar av det politiska etablissemanget har bestämt att vi ska ha vindkraft och att vi ska ha det överallt. Inte som i Danmark och Tyskland där de tenderar att stå i koncentrerade klungor utan utspritt. I synnerhet i Skåne verkar det inte finnas några begränsningar på hur många eller var man får ställa dem. Som vanligt förväntas vi i allmänheten bara vara tacksamma över att man satsar på en lösning som trots en kraftig expansion det senaste årtiondet inte förmår leverera mer än 1% av energibehovet. Än värre, det finns inga realistiska utsikter att vindkraften kan utgöra mer än ett marginellt bidrag till vårt energibehov.


I slutänden leder det till förfulade landskap, störda ekosystem och försämrad livskvalité för de boende i närområdet. Detta för att vissa särintressen såsom kraftbolagen och miljövänstern ska kunna påskina att man gör något för miljön.

Undertecknad har ingenting mot tekniken som sådan, den har definitivt sina användningsområden men de storskaliga satsningar som sker är i bästa fall en återvändsgränd, i värsta ett kostsamt bedrägeri gentemot konsumenterna.

Bygg ut kärnkraften istället.

Allra underdånigast,
K

SvD, Ekot, Smp

En kortare paus

Av olika skäl blev det några dagars uppehåll i bloggandet. Undertecknad är vill dock tacka alla som läst och kommenterat på bloggen de senaste dagarna!

Allra underdånigast!
K

måndag 11 juli 2011

Snart kommer hoten

Från FacebookAllt jag har skrivit har jag redovisat källor för och Karimas svammel om "resismen" ger jag inte mycket för. I övrigt hänvisar jag till min grundlagsskyddade rätt att torgföra vilken åsikt jag vill utan att riskera repressalier.

Aman Care AB - fifflet var känt

När undertecknad började nysta i härvan kring Aman Care AB antog att jag det var naiva och omdömeslösa mångkulturalister inom politik och media som hade lyft fram Aman Care och klanen Jama utan att göra en bakgrundskontroll. Det är i och för sig oförsvarligt, men jag hittat visat att det är ännu värre.

Granskningsrapporten
När de omfattande bedrägerierna på Bismilahi Förskola rullades upp så gjorde externa konsulterna en granskningsrapport (och här) rörande även Aman Care AB som överlämnades till Stockholms stads äldreförvaltning. Rapporten är en 24 sidor lång uppräkning av felgrepp, fiffel och rent kriminella tilltag.

Man rapporterade inte in avvikelser, man anställde anhöriga till vårdhavarna i strid med gällande avtal, man fakturerade för tjänster man inte utfört, man dubbelfakturerade, man försökte ta betalt av både stad och Försäkringskassa för samma tjänst, underlät att rapportera när patienter hade flyttat utan fortsatte ta betalt för dem och så vidare. Jag kan inte annat än att rekommendera att man läser rapporten för att få en bild av vidden av fifflandet inom Aman Care AB.

Trots detta fick Aman Care AB behålla sitt avtal med staden och har sedan dess expanderat betydligt i Sverige. Löfte om förbättrade rutiner, ett kosmetiskt* byte av ledning och att man kopplat in ett externt företag för att sköta faktureringen åt Aman Care AB (vilket även det var ett avtalsbrott) räckte.

Kommunals medlemstidning avslöjar härvan
I nummer 6 av Kommunals medlemstidning 2008 (sid 4-5) ges en utförlig genomgång av fifflet kring Bismilahi Förskola AB och framför allt Aman Care AB. Vad som pågick inom Aman Care AB var alltså väl utrett och känt inom det politiska etablissemanget, trots det får de behålla sina lukrativa avtal och utnämns till ”årets inspirationsföretag” mindre än tre år senare.

Den moderata kopplingen
Precis som Kommunals tidning är inne på i följdartikeln så framstår kopplingen till moderaterna som allt mer central. Det var den borgerliga majoriteten som beslutade bibehålla avtalet och i både Bismilahi Förskola AB och Aman Care AB hittar man en moderat politiker, Suzanne Holtzberg-Anderlid. På hennes Facebooksida kan man se hennes uppgivna intressen, vilket inkluderar både närproducerad mat, Fredrik Reinfeldt och Ship to Gaza. Intressantare är hennes vänkrets på Facebook som inkluderar ett antal småpåvar inom moderaterna och andra borgerliga politiker. Suzanne Holtzberg-Anderlid är även nämndeman för moderaterna i förvaltningsrätten och har tidigare varit nämndeman i migrationsdomstolen. Hon är sedan 2008 driftschef på Aman Care AB och var tidigare pedagogisk ledare på Bismilahi Förskola AB.

Med det i bagaget så ter det sig inte så märkligt att Karima Tice några år senare kan få stå och posera med landets statsminister och andra borgerliga makthavare. Moderaternas klientelism med åtföljande fiffel bland den somaliska invandrargruppen är väl dokumenterat.

Avslutningsvis så rekommenderas rapporten Den som söker skall finna där både Bismilahi Förskola AB (numera Umma Förskola AB) och Aman Care AB granskas.

* Karima Tice är enligt Facebook syster till Guhad Shire Jama som obegripligt nog blev frikänd trots sin uppenbara inblandning i bedrägerierna. Guhad Shire Jama var gift med Ebyan Shire Jama som dömdes till tre och ett halvt års fängelse. Mer om dem i kommande bloggposter.

Allra underdånigast,
K

Tillägg: Jag kan inte annat än be om ursäkt för de många språk- och slarvfel som slunkit med i den här posten. Förhoppningsvis är de borta nu. 

Aman Care AB makthavarnas nya kelgris

Ju mer man gräver på Aman Care AB och människorna bakom företaget desto värre blir det. Men för att inte föregripa kommande bloggposter nöjer jag mig ikväll med några guldkorn från maktens megafoner.


Och några bilder från Almedalen:


 


Karima Tice har för övrigt blivit utsedd till årets månadens Stockholmare och ska få ta emot priset i stadshuset nu i juli.

Fortsättning följer...

fredag 8 juli 2011

Vad döljer sig bakom Aman Care AB?

I
I en tidigare bloggpost skrev jag om VD:n för Aman Care AB (556658-0931) och tillika årets företagare, Karima Ayan Tice, som inte alls var VD utan styrelseledamot. Inte något större scoop får medges, men det förde det goda med sig att det flöt in intressant information i kommentarsfältet som jag grävt vidare på.  Det ska också klargöras att Karima Tice (tidigare Jama) faktiskt var VD från sommaren 2008 till april i år.

Det som framkommit sedan förra bloggposten är desto mer intressant och alarmerande. Det visar sig att det finns en tydlig koppling mellan Aman Care AB och den ökända Bismilahi Förskola AB som bedrivit bidrags- och skattefusk i stor skala, något som uppdagades under 2008. Bismilahi Förskola förde också ut åtminstone 14 miljoner kronor ur landet som misstänks ha gått till den islamistiska terrororganisationen Al Shabaab. Härvan ledde till flera fängelsedomar och det undertecknad fått fram indikerar på att man har fortsatt i samma spår och nu använder sig av Aman Care AB.

Samma kvinna som dömdes till fängelse för förskingringen på Bismilahi förskola drev nämligen Aman Care AB under samma period. Hon heter Ebya Shire Jama (671113) och dömdes till tre och halvt års fängelse i hovrätten.

Styrelsen i Aman Care består i nuläget av:

Nasri Abdi Botan (född 1962), VD och styrelseledamot
Khadra Shire Jama (född 1981), Vice VD och styrelseledamot
Nasreen Shire Jama (född 1983), styrelseordförande
Karima Ayan Tice (född 1975), ledamot
Sadia Shire Jama, (född 1979), ledamot

Lars-Erik Engberg (född 1958), revisor.

Redan här kan man se att det här är ett företag som helt styrs av en somalisk klan, Jama. I media har det beskrivits som att Karima Ayan Tice köpte ett nedgånget och skuldtyngt företag för 10 000 kr och på tre år gjort det till en framgångssaga. Hennes tillträde som VD sammanfaller tidsmässigt med när mångmiljonbedrägerierna på Bismilahi Förskola AB uppdagades och Ebya Shire Jama häktats under våren 2008.

Vad som med största sannolikhet hände var att man under pressen av massmedial bevakning, brottsutredningar och häktningar skrev över Aman Care AB på en betrodd klanmedlem för att rädda vad som räddas kunde. Ett tag verkade Bismilahis Förskolas öde beseglat då deras tillstånd skulle dras in, och hade det skett så hade man bara haft Aman Care AB kvar. Eftersom det här är Sverige så fick de förstås behålla sina tillstånd och bytte namn till Umma Förskola AB (556699-6533).

II
På nyckelpositioner inom Aman Care AB idag hittar man flera personer som var verksamma i Bismilahi Förskola under tiden för bedrägerierna. Khadra Shire Jama dyker upp även i den här styrelsen och som ekonomiskt ansvarig för Aman Care AB återfinns Guhad Shire Jama (född 69). Han är make till Ebya Shire Jama och åtalades även han för bedrägerierna men frikändes.

Det kan inte nog understrykas hur anmärkningsvärt det är att Guhad Shire Jama som ansågs ha en central roll i den förra härvan nu är ekonomisk chef på Aman Care.

Revisorn Lars-Erik Engberg var också revisor åt Bismilahi Förskola och tycks inte ha blivit avskräckt av det inträffade. Hans uppgivna specialitet på Linkedin är också att ”hjälpa människor”, vilket i det här sammanhanget får en synnerligen vid innebörd.

Karima Tice och hennes framgångssaga framstår allt mer som en fasad för Jamaklanen så att de ska kunna fortsätta verksamheten efter bakslaget 2008. Att Karima Tice själv påstår i intervjuer att de fortfarande inte går med vinst trots att resultatet var nästan en miljon 2009 och man har tecknat avtal med ett antal kommuner runt om i Sverige väcker frågor om var pengarna tar vägen?

Det är också ännu ett intressant sammanträffande att Aman Care och Umma Förskola har en stort sett identisk ekonomisk utveckling sedan 2008. Två företag som rimligtvis borde skilja sig åt i antal anställa, kostnadsbilder och upplägg på verksamheten redovisar nästan samma siffror till Bolagsverket. 

III
Utnämnandet av Aman Care AB till ”Årets inspirationsföretag” med Karima Tice i spetsen framstår allt mer som ett bisarrt skämt. Man kan inte annat än undra hur ett man kan ge ett så pass stort pris till ett företag utan att kontrollera dess bakgrund först? I synnerhet när det rör sig om ett företag i bransch som är så anfrätt av mygel och kriminalitet?

Prisutdelningscermonin med Per Unckel och Karima Tice (Jama)
 
Samtidigt finns det ett återkommande mönster i detta. I sin iver att propagera för det mångkulturella drömsamhället försöker media och politiker gång på gång göra hjältar av människor som sedan visar sig vara fifflare och banditer. Det började med Refat El-Sayed och senast var Paul Mardirossian som var den rehabiliterade gangstern som blivit kändiskrögare som visade sig vara en helt orehabiliterad gangster.

Vårt politiska etablissemang ger sig in i de här vågspelen därför att de kallt räknar med att media inte gör sig jobb och granskar deras gunstlingar. Det som står i den här bloggposten är vad DN:s artikel häromdagen borde ha handlat om. Istället var det insmickrande klyschor och andäktig beundran.

IV
Kanske är allt det här då bara tillfälligheter? Är Karima Tice det fantastiska geniet som kom från ingenstans och skapade framgång ur nederlag? Är det en ren tillfällighet att samma människor som var inblandade i förra brottsupplägget nu återfinns på nyckelpositioner i den här verksamheten? Ett upplägg som även det av en händelse går ut på att utverka så mycket medel som möjligt från det allmänna?

Kanske.

Bara en sista detalj, mest som kuriosa. Ledaren (emiren) för Al Shabaab i Somalia heter Ibrahim Haji Jama. Han var tidigare dess ”finansminister”. Tillfällighet?

Allra underdånigast,

torsdag 7 juli 2011

Taffligt politrukande av SR

Politiskt Inkorrekt har ännu en gång lyckats avslöja den arroganta och självsvåldiga attityd som genomsyrar vår journalistkår. I det här fallet är det SR-producenten Moa Sandblad som spelats in när hon försöker styra en intervju med Jimmy Åkesson så att den ska bli så ofördelaktig som möjligt för honom.

Det är därför befriande när deras sovjetreflexer avslöjas i all sin solkighet. Vi visste det förvisso sedan tidigare, men det är alltid bra när det hamnar på band. Det kommer inte stoppa dem från att fortsätta ljuga, manipulera och mobba men bit för så undermineras fundamentet för deras makt, något de är plågsamt medvetna om med tanke på hysterin kring SD och våra grannländer det senaste året.

Bra jobbat PI!


Moa säger!*

Moa visar...

* Den sovjetiska affischen har budskapet "Prata inte!". Precis som i Sovjetunionen gäller det oss andra och inte maktens megafoner.

tisdag 5 juli 2011

Karima Rice är inte VD för Aman Care

När etablissemanget ska duka upp en solskenshistoria på temat invandring brukar undertecknad ana uglor i mossen. Inte så att man önskar att det inte ska vara sant, tvärtom, men sedan Refat el Sayed och framåt så vet man av krass erfarenhet att framgångssagorna brukar gå i kras under spektakulära former strax därefter.

I DN skriver man idag om Karima Tice som ska vara VD for Aman Care och på tre år ha vänt ett konkursmässigt företag till en framgångssaga, även om de ännu inte gjort någon vinst. I företagssammanhang brukar det vara lite av en varningssignal att inte gå med vinst, men det som framstår som ännu märkligare är att Karima Tice inte alls är VD för Aman Care. VD är istället en Nasra Abdi Botan. Tice är förvisso styrelseledamot men man undrar varför DN inte kontrollerat en så pass grundläggande uppgift?

Det finns inga räkenskaper rapporterad för 2010 men under perioden 2007-2009 så är räkenskaperna minst sagt svajiga. Med tanke på att det är en bransch som finansieras av skattemedel och inte är konjunkturberoende på samma sätt som andra branscher så borde det inte vara någon omöjlighet att få verksamheten att gå runt.

Som avslutning på den här bloggposten noteras att politiker och journalister verkar mycket mer angelägna om att framhäva deras invandrarprofil än vad de själva är på sin svenska och engelska hemsida.

Undertecknad ska se om det går att gräva fram något mer i den här historien.

Allra underdånigast,
K

söndag 3 juli 2011

Gert Wilders försvarstal

Geert Wilders slår vakt om de värden och friheter som pk-megafonerna låtsas värna när de i själva verket banar väg för tyranni och fattigdom. Det finns inte en enda av dem som kan mäta sig med sådana som Geert Wilders, Nigel Farage eller Jonas De Geer för den delen. De vet det och det fyller dem med avund och raseri.

Muslimska ungdomsgäng attackerar kristna begravningar i Nederländerna

lördag 2 juli 2011

Terrorfinansiering?

Politiskt inkorrekt rapporterar att Mehdi Ghezalis lillebror Amin och två kumpaner åkte fast när de smugglade cannabis och pistoler till Sverige. Nu har de fått sina domar som i sedvanlig svensk stil är pinsamt låga, men vad annat var att vänta?

När man läser brottsbeskrivningen är så är det snarare indikatorerna på militant islamism man reagerar på än själva smugglingen. Givetvis kan det vara "vanlig" organiserad brottslighet men när en bror till en ökänd islamist, en bosnisk muslim och en pakistanier med egyptiskt medborgarskap smugglar cannabis och är beväpnade med Zastavapistoler så ringer varningsklockorna.

Vad skulle de där två kilona finansiera och varför tyckte de sig behöva pistoler? Pistoler som förmodligen kommer ur samma sändning (samma modell, borttagna serienr etc) och är av ett märke som fått stor spridning i kriminella sammanhang delvis tack vare albanska islamister som i sin tur finansierar en stor del av sin verksamhet med narkotikasmuggling. Nu ska det i rättvisans namn sägas att vapen av märket Zastava har fått stor spridning efter krigen på Balkan och att den bosniske gärningsmannen säkert kunde få fram dem utan albansk inblandning, men den typen av vapen och narkotikasmuggling är en intressant kombination.

Det finns också en systematik kring brottsupplägget som är värd att notera: valet av taxi för att försöka ta sig förbi tullen, taktiskt riktig beväpning för uppgiften och lagom stor mängd cannabis för att kunna sälja vidare förhållandevis snabbt. De verkar ha varit på uppdrag och inte bara några hobbyrökare som var oroade för sin egen säkerhet.

Det ska bli intressant att se vad -om något- som framkommer i det här fallet framöver.

Dansken räds inte de rasande fåren i svensk media

Danmarks återinförande av gränskontroller har bjudit oss på ett nytt utbrott från etablissemanget som nått närmast koprolaliska nivåer. I toleransens namn har man öst okväden över Danmark och danskarna, målat upp nidbilder och vältrat sig i obildade stereotyper på ett sätt skulle varit straffbart om det tillämpats på andra (icke-vita) folkslag.

Samtidigt är det svårt att uppbåda något större intresse för tjattret på apberget. Sedan fördämningarna brast för etablissemanget under förra årets valrörelse så har det blivit allt mer uppenbart att vi har att göra med en samling raserimissbrukare och byfånar.

På sistone har man inte bara gett sig på Danmark utan även det finska folket för att de röstade "fel" när Sannfinländarna fick ett bra valresultat och norsk media för att de inte mörklägger omständigheterna kring överfallsvåldtäkter. Den moraliska stormakten Sverige i all sin glans.

Att det skulle vara något kontroversiellt med att Danmark försöker stävja gränsöverskridande brottslighet och terrorism förstärker det intrycket. Danmarks initiativ borde applåderas, i synnerhet i ljuset av självmordsbombningen i Stockholm och det omintetgjorda attentatsförsöket i Köpenhamn i december förra året.

Beslutet inom EU att avskaffa gränskontrollerna inom Schengen grundades på ideologiskt önsketänkande och var dåraktigt. Euron är ett annat bra exempel på samma fenomen.

Så låt de stroppiga mångfaldsliberalerna bräka och nackskottsvänstern fräsa. Deras dryga attityd och gälla tonfall är kontraproduktivt och stärker bara danskarna i sin övertygelse att de gör rätt.

GP, DN, Dagen,