fredag 27 januari 2012

Dagens dos lysenkoism

DN har en artikel med den klatchiga rubriken "Låg IQ ger fördomar" där man menar att vetenskapen nu har bevisat att människor som är socialt konservativa också har låg IQ och tydligen per definition är fördomsfulla. Det gäller även människor som inte reservationslöst omfamnar mångkulturen och HBT-sfären.

DN lyckas med konststycket att vinkla den redan hårt vinklade artikeln från Yahoo ännu mer. Att det rör sig om dubiös vetenskap blir uppenbart så fort man läser vilka som ligger bakom den, Brock Lab of Intergroup Processes .


Vetenskap är som bekant ett förutsättningslöst sökande efter kunskap. Inte med den bästa vilja i världen kan man påstå att den aktuella studien uppfyller det kravet.

Det är knappast något nytt att vetenskapen tas som gisslan av politiska särintressen, men frågan är om det har skett i en sådan stor skala i Västvärlden tidigare som det sker nu? Parallellerna till det kommunistiska östblocket är tydliga där allt skulle inlemmas i socialismens strävanden, något som banade väg för Trofim Lysenko och hans gelikar. Dagens politiska korrekthet är mer av en hydra sprungen ur kulturmarxismen, men mekanismerna och målen är de samma.

I rättvisans namn ska påpekas att inte ens forskarna i det aktuella projektet är så kategoriska i sina slutsatser som media låter påskina. 

"Hodson was quick to note that the despite the link found between low intelligence and social conservatism, the researchers aren't implying that all liberals are brilliant and all conservatives stupid. The research is a study of averages over large groups, he said.

'There are multiple examples of very bright conservatives and not-so-bright liberals, and many examples of very principled conservatives and very intolerant liberals,' Hodson said."

Vidare har studien kritiserats för att man drar slutsatser man inte lyckas bevisa i sitt material, att man använde en förenklad modell som utlämnade variabler som inte passade in och man med samma modell lika gärna kan visa att människor med "progressiva" åsikter har låg intelligens för man ha en förenklad världsbild där man tror gott om alla. 

Det vetenskapliga värdet faller ytterligare då studien inte har objektiva kriterier som utgångspunkt utan politiska åsikter som per definition är subjektiva. Redan där har man styrt in studien mot ett visst resultat, något som blir ännu tydligare när det visar sig hur hårt man manipulerat statistiken för att få de uppgivna resultaten. 

Eftersom man inte ens har lagt ut en pressrelease på sin hemsida om forskningsresultaten så tycks man inte vara särskilt mån om att få sitt hantverk skärskådat. 

Ytterligare kritik av studien kan läsas här.

onsdag 25 januari 2012

Det hemliga vapnet

Dagens Försvarsmakt har inte längre så mycket luftvärn, artilleri eller flygplan. I själva verket har man inte särskilt mycket alls av något som skulle förslå till att försvara landet vid en invasion. Det vi har är som bekant i Afghanistan för att agera buffert mellan en genomkorrupt och fallfärdig marionettregim och barbariska talibaner men framför allt ska det ge blodstänkt ära till Bildts och Reinfeldts CV:n inför lukrativa internationella toppjobb efter politiken.

Men misströsta ej!

Försvaret har ett splitternytt genuscentrum! Igår slog det upp portarna och Hans Excellens Tomhylsan Tolgfors bevärdigade invigningen med sin närvaro och höll tal.

Med Försvarets värdegrund och rakbladsvass genusteori blir vi oövervinneliga. Vilken invaderande pansarkolon skulle inte upplösas i panikslagen reträtt ställd inför en pamflett om heteronormativitet? Vilka fallskärmsjägare skulle våga hoppa ur planet om de visste att ett gäng alerta queerteoretiker från Malmö Högskola stod beredda på marken? Vilken flotteskader skulle inte slå om kursen när de insåg att både honnörsord om öppenhet och ansvar OCH implementerat genderperspektiv lurade på dem bland kobbar och skär?

Det kan inte slå fel.

Allra underdånigast,
K

My NewsDesk

Hackerattack mot Avpixlat

De senaste dagarnas turbulens kring Avpixlat har ikväll fått ett tråkigt efterspel med hackerattacker mot hemsidan som ligger nere när det här skrivs. Element inom extremvänstern misstänks ligga bakom då moduset påminner om tidigare attacker de utfört.

Extremvänstern pratar ofta och gärna om tolerans och pluralism, men den gäller bara dem själva och i själ och hjärta är de lika totalitära som de alltid har varit.

Även om det är djupt olyckligt att Avpixlat ligger nere så är det en seger för redaktionen och dess läsare. Avpixlat provocerar etablissemanget och dess vakthundar. De började bli trängda.

De reagerar med ursinne för de vet att de inte kan vinna debatten. De hänfaller åt sabotage för de vet att de inte längre kan få tyst på den med lögner och censur.

Även om det bara är en handfull fanatiker som står bakom attacken så är det ingen vågad gissning att sabotaget mot Avpixlat kommer att mötas med tystnad eller illa maskerat gillande i etablissemangskretsar.

Allra underdånigast,
K

tisdag 24 januari 2012

Dagens kortslutning

Det verkar ha brunnit i proppskåpet för Dilsa Demirbag-Sten ikväll. Hon skriver följande på Twitter om Avpixlat:

"Hej Avpixlat, ni förmörkar min människosyn. Uppmana folk att 'avslöja' papperslösa & flyktingar?! Ni måste vara ondska."

Det är alltså ondska att lämna information till myndigheterna om en kriminell verksamhet enligt Demirbag-Sten.

När Dilsa Demirbag-Sten dök upp i det offentliga samtalet för ett par år sedan var hon intressant. Tack var sitt kurdiska påbrå kunde hon diskutera invandring och mångkultur ur ett kritiskt perspektiv, åtminstone jämfört med den övriga debatten, och gjorde det med bravur många gånger.

Men det verkar tyvärr som att hon har tacklat av allt mer de senaste åren. Hon har blivit intellektuellt lat, småborgerlig och är uppenbart lättmanipulerad om hon går på alster som de DN och Rapport dukat upp ikväll. Sorgligt.

När det självklara är kontroversiellt

DN och Rapport förfasar sig över att Avpixlat uppmanar sina läsare att avslöja dem som assisterar illegala invandrare att undandra sig beslut om utvisning. Att megafonerna i media använder eufemismer som "papperslös" fungerar kanske som propagandaknep på de mer intellektuellt förslappade delarna av befolkningen, men det förändrar inget i sak.

Människor som olovligen uppehåller sig i landet ska ut. Om man redan från första början visar förakt för svenska lagar och regler så är det i sig en bekräftelse på beslutet om utvisning var riktigt. Att Avpixlats uppmaning väcker sånt uppseende säger en del om hur skevt debattklimatet är i dagens Sverige.

Tillägg: Både DN och SVT tycks ha tagit det säkra före det osäkra och kopplat ur blogglänkningen via Twingly till sina artiklar. Propaganda fungerar som bekant bättre oemotsagd.

Här och där i media och på nätet påstås att "papperslösa" inte är kriminella. Det är förstås trams.

Utlänningslagen (2005:716)
20 kap 2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande beslut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit.

lördag 21 januari 2012

Den förtvinade rosen

När skandalerna kring Juholt tog sin början var undertecknad rätt så skadeglad. Det är ingen vacker egenskap, men efter decennier av tilltagande maktmissbruk och vanstyre så ville jag inte ha tillbaks dem vid makten. Det vill jag fortfarande inte, men på sjätte året med borgerligt styre så har de visat sig vara lika illa för landet och värre när det gäller massinvandringen än vad Socialdemokraterna var.

Fasen som följde var en morbid fascination inför hur långt förfallet gått inom socialdemokratin. När de inte längre kunde luta sig mot statsapparatens resurser så visade det sig vara en synnerligen talanglös skara som tog över efter Göran Persson.

Det är något han själv har bär ett stort ansvar för då hans ledarstil kännetecknades allt mer av en gammaldags husbonde och inte en demokratiskt ledare. Draksådden sattes i och för sig redan av Olof Palme som förmodligen är den mest katastrofala ledare Sverige haft i senmodern tid, men när Mona Sahlin tog över efter Göran Persson rådde inte längre något tvivel om hur förtvinad rosen var.

Socialdemokratins toppskikt visade sig bestå av intrigerande maktmänniskor med flexibel etik, särskilt när det gällde hur man berikade sig själv på skattebetalarnas bekostnad. Ingen ska inbilla sig att Håkan Juholt är unik med sitt fifflande. Han är förmodligen inte ens värst. Han måste däremot ha skaffat sig mäktiga och hänsynslösa fiender inom det egna partiet med tanke på hur de hängt ut honom.

Det vore för övrigt ett lika stort självbedrägeri att tro att den här makt- och fiffelkulturen är unik för socialdemokratin.

Floskelgeneratorn Annie Lööfs trixande med boendetraktamenten, skenheliga Rosanna Dinamarcas flygande på skattebetalarnas bekostnad och Göran Hägglund som påstår sig företräda det kristna alternativet i svensk politik men omger sig med medarbetare som mobbar kritiker inom partiet är bara några exempel. Att Fredrik Reinfeldt svägerska Therese Reinfeldt getts anställning i regeringskansliet med ansvar för rekrytering av styrelseledamöter till statliga bolag är ett annat.

Att gå in på hur den borgliga regeringen har slumpat bort allmän egendom och samhällsfunktioner för mångmiljardbelopp till privata intressen skulle bli en helt egen bloggpost. Den som vill kan googla på Maud Olofsson och PEAB eller vad f d handelsministern Maria Borelius' bror Henrik Borelius och tillika VD för Attendo Care har för koppling till regeringen.

Det är inte bara rosen som håller på att vissna, det är hela trädgården. För dagen är det dock Håkan Juholts vandring till schavotten som är i blickfånget.

Den sista tiden blev Juholts fadäser och intrigerandet mot honom i det egna partiet mest olustigt att bevittna. Det var som att befinna sig på en middag där värden super sig tokfull och värdinnan högljutt meddelar att hon tänker ta ut skilsmässa. Inte ens en bilsemester till Minsk kan lappa ihop det förhållandet.

Att socialdemokratin ändå ligger på 25% i opinionsmätningarna belyser inte förfallet, det visar på vilken oreflektivt lojal väljarkår de trots allt har kvar. Som någon syrligt uttryckte saken i ett kommentarsfält, det finns ett stort antal svenskar som skulle rösta på Socialdemokraterna även om de hade en häst som partiledare.

Det är osannolikt att socialdemokratin kan vända det här i triumf när man ser vilka som det spekuleras kring som efterträdare. Det är inte ens troligt att de långsiktigt kan bryta nedgången, möjligtvis fördröja den.

I ett sådant politiskt landskap blir Sverigedemokraternas roll som det enda verkliga oppositionspartiet allt viktigare. Alternativen är för chanserade eller för medskyldiga till problemen i samhället för att på något realistiskt sätt kunna vara en del av lösningen.

Allra underdånigast,
K

Tidigare skrivet om Juholt: Kan en skorrande apparatjik rädda (s)?

DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN
GP, GP, GP, GP, GP, GD, Arbetarbladet, Arbetarbladet, Arbetarbladet (ledare), Arbetarbladet,
Trelleborgs Allehanda, SMP,
AB, AB, HD,
Socialdemokraterna, Socialdemokraterna,

onsdag 18 januari 2012

Den härskande klassen delar ut pris

Även bland pk-medier får man ge Aftonbladet en eloge för att de lyckats nå en helt egen nivå av pompös skenhelighet. Idag har man delat ut ett kulturstipendium på 30 000 kr till Liv Strömqvist, serietecknerska på yttersta vänsterkanten som vurmar för feminism, asylfrågor och skuldavskrivning i tredje världen.

"Aftonbladets Axel Liffnerstipendium utdelas årligen till 'en kulturjournalist som i sin verksamhet kombinerar djup kunskap om konst och kultur med ett lyhört sinne för kulturjournalistikens språk och uttrycksmedel'.

Till stipendiat för år 2011 har utsetts Liv Strömquist.

Hur gör den härskande klassen när den härskar? Jo, den omger sig med ja-sägare. Till sitt förfogande har den en hel armé tröttsamma typer som säger att vi ska gilla läget, hur läget än ser ut. [...]"

Eftersom Aftonbladet i högsta grad representerar den härskande klassen får man förmoda att de med dessa 30 000 kr välkomnar Liv in bland de andra tröttsamma typerna som säger åt oss att gilla läget och inte ifrågasätta. Var det inte så de menade? För den som på allvar påstår att det skulle vara kritik av den härskande klassen att propagera för feminism och mångkultur har en skruv lös. I själva verket är ett pris från Aftonbladet en bra indikation på att man är en av maktens megafoner.

Att det regnar guld över kulturvänsterns fejkrebeller vet ju Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg om någon. Hon drog in över två miljoner kronor 2010 på sin konsultverksamhet vid sidan av arbetet på Aftonbladet. Hon hatar kapitalismen hela vägen till banken. Välkommen in i det gänget, Liv!

Allra underdånigast,
K

måndag 9 januari 2012

Lästips om borglig kulturkamp och normalitet!

Oskoreis analys av den nya borgliga normalitet som växer fram och hur den kan komma att leda till mer repression av oliktänkande är mycket läsvärd och rekommenderas varmt!

söndag 8 januari 2012

Etablissemangets dubbelmoral

De gräsliga terrordåden i Norge i somras fortsätter att avslöja etablissemangets inre liv och det som avtecknar sig är föga smickrande.

Dels har vi det som redan var uppenbart, makten och dess megafoner skyr inga medel när det gäller att svartmåla sina motståndare. Kampanjen som följde mot Sverigedemokraterna och obekväma röster på nätet var lika besinningslös som den var illvillig.

Det andra är hur lätt etablissemangets högtravande deviser åsidosätts när det gäller dem själva. Anders Behring Breiviks eventuella sinnessjukdom är ett bra exempel. Efter att i decennier grötmyndigt förklarat för oss hur viktigt det är med vård och rehabilitering av även de mest monstruösa förbrytare så skriker man efter hämnd när den egna samhällsklassen har drabbats.

Diskussionen om Breiviks mentala hälsa är egentligen bara av akademiskt intresse då det är uppenbart att han kommer att förbli inlåst resten av sitt liv. Trots det är det tydligt att många i den tjattrande klassen inte kan hantera tanken på att han skulle vara psykiskt sjuk och därmed -enligt deras egen logik- ett offer i behov av vård, inte straff. Att få sitta med en förstående psykolog och leta efter vulvor på ett papper med bläckplumpar är bara för mördare som dödar vanliga människor, inte framtida makthavare.

Det senaste exemplet är upprördheten över att polisförhör läckt ut i media. Ända sedan terrordådet begicks har det läckt ut material till media, i synnerhet från förhören med Breivik själv. Det har man tagit med ro. Men nu har det kommit fler uppgifter om AUF-ordföranden Eskil Pedersens omdiskuterade flykt från ön. Det Pedersen gjorde skulle i andra sammanhang kallas för fanflykt. Även om man från ett rent mänskligt perspektiv kan ha ett visst överseende med en panikreflex i en sådan situation så borde det åtminstone föranleda en diskussion huruvida en vuxen man som lämnar barn i sticket för att rädda sig själv är en lämplig framtida ledare för sitt land.

Den diskussionen vill inte etablissemanget ha. Anledningen är lika enkel som beklämmande, en förkrossande majoritet av dem skulle ha agerat likadant. Vad som är än värre är att det mellan raderna skymtar fram att de tycker sig ha rätt att göra så. På samma sätt som de ordnar gratis resor, lägenheter och andra privilegier åt sig själva och fifflar med traktamenten (etc) så tycker de att de har rätt att få förtur när det blir skarpt läge på riktigt.

En härskarklass med den mentaliteten går inte att reformera. Den måste röstas bort. 

Allra underdånigast,
K

Nettavisen, SvD, GP, GP, SR

torsdag 5 januari 2012

Töntar!

Fildelning har blivit erkänd som religion sedan "kopisterna" fått sin ansökan beviljad hos kammarkollegiet. Se rubrik.

Cecilia Malmström snackar skit - som vanligt

Eu-kommissionären Cecilia Malmström lägger rökridåer i ett försök att göra massinvandringen till Europa mer aptitlig:

"• Att tomat- och apelsinplockning i södra Europa, bärplockning i Sverige och andra säsongsjobb kräver hundratusentals utländska arbetare varje år.
• Att det är arbetsgivarna som betalar oskäliga löner till helt rättslösa invandrare och därmed dumpar löner – inte invandrarna.
• Att invandrarna redan fyller gapande hål i välfärden.
– Vi vet att exempelvis den spanska äldrevården skulle kollapsa om latinamerikanerna som arbetar illegalt som skötare i Spanien plötsligt försvann. Vi har alla fakta, det är inte problemet."

*  Enligt SCB var antalet arbetslösa i Sverige i november 2011 totalt 334 000 personer eller 6,7%. Till det kommer 291 000 (6,3%) undersysselsatta och 117 000 latent arbetssökande, d v s arbetslösa som kunnat söka arbete men inte gjort det. Någon brist på arbetskraft föreligger således inte i Sverige.

I Spanien var 21,52% av den arbetsföra befolkningen arbetslös i oktober 2011. Cecilia Malmströms oro för den spanska äldrevården är med andra ord betydligt överdriven. Att en EU-kommissionär inte klarar att googla (eller låta någon i hennes stab göra det) betyder att hon antingen är lika dum som hon ser ut eller också en cynisk lögnerska.

Arbetslösheten i EU var totalt 23,5 miljoner i oktober 2011. Något behov av arbetskraftsinvandring finns inte.

* Arbetsgivarna skulle inte kunna ägna sig åt lönedumpning om politiker och media inte öppnat portarna för en tsunami av människor från tredje världen. Grundproblemet är således fortfarande massinvandringen.

* Massinvandringen orsakar gapande hål i välfärden, den fyller dem inte.

Allra underdånigast,
K

Läs även Avpixlats bloggpost.

måndag 2 januari 2012

Det välmenande tyraniet

Precis när man slagit sig till ro i förvissningen att etablissemangsmedia bara består av själlösa megafoner så dyker ett alster upp som visar på motsatsen, eller i alla fall att regeln har undantag. Lena Anderssons kolumn är mycket läsvärd:

"[...] Vi som sätter den moraliska dagordningen genom att skriva, påverka det kollektiva tänkandet, belöna de goda hållningarna i prisjuryer och stipendienämnder, vi är mentalt rustade för utrensning och renhållning den dag det är något annat som gäller. Vi har tränat oss på Sverigedemokraterna och andra som inte söker bekräftelse i de påbjudna värderingarnas värme utan ifrågasätter vår världsåskådning. Vad grupperna heter och representerar skiftar men den kollektiva suggestionen är densamma, idén om fienden som bärare av det som måste bort ur oss själva och samhällskroppen.

Problemet med diktaturen är att den inte uppstår som en diktatur, utan som ett undantagstillstånd till skydd för det rätta. Diktaturen är aldrig målet utan medlet. I den är var och en ålagd att skydda det sköra mot fienden. [...]"