måndag 16 juli 2012

Bellum omnium contra omnes

Vi är vid en tidpunkt i vår historia där man endast kan vinna eliternas gunst genom fjäsk och medlöperi. Sanning väcker bara deras hat. 

För den som genomskådat propagandan är detta så uppenbart att det gränsar till det banala att påtala det. Men när man tittar på historien och hittar liknande perioder av maktmissbruk, förfall och urholkning av samhällets institutioner så blir framtidsprospekten riktigt illavarslande. 

Det handlar inte bara om att vi är inne i en period av tilltagande förfall (stagnationen har vi redan passerat), frågan är snarare om det går att vända förloppet? Om det fortfarande går att vända förloppet, kommer de demokratiska medlen att räcka till? Det är bara de som är indoktrinerade på gränsen till det sinnesslöa som kan undgå att inse att vårt politiska och massmediala etablissemang inte bara är förljuget och korrupt, utan att man över accepterar politiskt våld, valfusk och allehanda kriminalitet så länge det gynnar den egna saken. 

Vi har för första gången på ett länge en demokratiskt opposition värd namnet i Sverigedemokraterna, men med en härskande klass som vår finns en påtaglig fara i att man kommer att sätta demokratin ur spel när oppositionen inte längre går att mobba till tystnad. Censur i mångfaldens namn och tyranni i toleransens. 

Om Anders Behring Breivik kommer att bli den profet han så gärna vill så kommer det att bero på att våra eliter, som likt Kinas forna kejsare isolerat sig i sina palats omgivna av intrigerande enucker, till slut driver utvecklingen till den punkt när civilisationen som vi känner inte längre finns. Hela världen blir tredje världen och allas krig mot alla tar vid på allvar. 

Utan den västerländska civilisationen återstår bara det muslimska barbariet och den asiatiska grymheten. När vi väl sjunkit ner i den tjärpölen finns ingen återvändo. 

Allra underdånigast,
K

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar