söndag 16 oktober 2011

Svart söndag!

Politiskt inkorrekt läggs ner. Beskedet kom idag och var en riktig kalldusch. Det är svårt att övervärdera PI:s betydelse för det fria ordet i Sverige i vår tid.

Vi andra dissidentbloggare har på många sätt haft PI som ett bålverk. Inte bara som inspiration, kunskapskälla och samlande punkt i motståndet mot maktens megafoner och deras vakthundar.

PI gav också i viss mån oss andra arbetsro, vi kunde flytta fram positionerna i samhällsdebatten och vissa nischade sig i olika ämnen. För etablissemangets vakthundar var ingen idé att ägna sig åt trakasserier och hot mot till exempel en liten blogg som denna då PI drog fram som en tromb i förljugenhetens salonger. Nu kan man befara att megafonerna kommer utnyttja tystnaden till att försöka tysta resten av oppositionen, något man redan påbörjat med massakern på Utöya som förevänding.

I en vildvuxen trädgård full med giftrankor var Politiskt Inkorrekt ekträdet.

Man utlovar att något annat ska komma i PI:s ställe, men frågan är om det går att återskapa ett så starkt och välkänt varumärke som PI?

Allra underdånigast,
K

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar