måndag 17 oktober 2011

Mångfaldens miljonrullning och ideologin bakom den

Det är knappast någon större hemlighet att det mångkulturella experimentet är ett miljardgeschäft i Sverige idag, betald av dig och mig. Ett av otaliga exempel som pågår för tillfället är ett antal kommuner i Norrland som fått bidrag på över 6,5 miljoner kronor för projektet "Komptensutveckling för Integration i övre Norrland" (KIN).

Mot slutet av dokumentet hittar man fem stycken mål som satts för projektet.

Målsättning

1. Att målgruppen erhållit kompetensutveckling i enlighet med behov som lyfts fram i kartläggningen.

2. Efter avslutat projekt ska 90 % av deltagarna anse att deras möjligheter att jobba mer framgångsrikt med mottagning av flyktingar har ökat.

3. Projektet ska ha hittat fungerande former för hur gemensam kompetensutveckling kan bedrivas ur ett långsiktigt och kostnadseffektivt perspektiv och som kan användas av andra målgrupper.

4. Efter avslutat projekt ska projektet ha tagit fram en gemensam värdegrund för hur vi i våra kommuner ska arbeta för likabehandling och jämlikhet i våra flyktingmottagande verksamheter.

5. Efter projektettidens slut ska projektets referensgrupp utvecklats till en rådgivande och övervakande funktion för frågor som gäller flyktingars integration i våra samhällen.

Så, 90% av deltagarna ska tycka att deras möjligheter att jobba mer framgångsrikt med flyktingmottagning har ökat. Går det att bli mer vag? Hur mäter man det?

Givetvis ska man också ta fram en egen värdegrund, ett fenomen som spritt sig som syfilis bland våra myndigheter och offentliga organ de senaste åren. Här kan man anta att det kommer finnas fler kostnader som går utöver budgeten då värdegrundprojekt tenderar att få sitt eget liv. Försvarets värdegrund är ett skräckexempel på det.

Den sista punkten visar vad som är att vänta. Redan i projektet målsättning ger man sig själv nya jobb i framtiden som "rådgivande och övervakande funktion för frågor som gäller flyktingars integration". Tydligen räcker inte Migrationsverket, AMS och ett otal andra skattefinansierade organisationer som arbetar med frågan. 

KIN är inte projekt, det är en löpande faktura. Vore det här ett isolerat exempel skulle det vara ett exempel på dubiös användning av skattepengar. Men det är det inte. 

Över hela landet på alla nivåer i samhället förbrukas enorma belopp av en ny samhällsklass aparatchniks som göder sig själva genom att underlätta den omvända kolonisering som pågår.

Vid varje givet tillfälle ser den här samhällsklassen av mer indoktrinerade än utbildade akademiker till att förskansa sig vid köttgrytorna och mångfaldiga sig själva, för att använda ett av deras favorituttryck.


Man blir fler, växer och sprider sig genom systemet bara för att man kan. Känns det igen?


Tillväxt för tillväxtens skull är ju som bekant cancerns ideologi. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar