torsdag 5 maj 2011

Slöjproblematiken sammanfattad

Debatten om slöjan blossar upp titt som tätt och har generat åtskilliga spaltmeter i media. Den får mångkulturalisterna att anlägga en bekymrad min, dels eftersom så många ogillar fenomenet och därmed per automatik är "rasister" och dels för att att mångkulturalisterna själva egentligen inte kan komma på några skäl till varför slöja är så bra.

Debatten är i mångt och mycket bara ett jagande efter vind, för frågan är egentligen mycket enkel. Det finns i slutänden bara två alternativ:

A) Slöjan är en del av en senantik beduinkultur som kodifierats i Koranen och Sharia, ett uttryck för en patriarkal kvinnosyn av sämsta sort där kvinnor stort sett placeras in i samma kategori som boskap. Ett tydligare exempel på misogynt förtryck får man leta efter, något utövas i samma anda som könsstympning eller den groteska seden att snöra kvinnors fötter som förr fanns i Kina förr.

B) Kvinnan väljer själv att sätta på sig slöjan då den är del av hennes identitet, så som det brukar påstås i vissa kretsar. Den är med andra ord en politisk uniform, en övertydlig gest av förakt och fientlighet gentemot det samhälle de valt att flytta till och som allt som oftast står för deras uppehälle.

Så, vad finns att försvara?

3 kommentarer:

 1. Väl sammanfattat! Bara att nöta in som utantilläxa för oss som debatterar flitigt.

  SvaraRadera
 2. A) Men det finns faktiskt inget stöd i Koranen för slöja. Det enda som finns är en uppmaning till kvinnan att dölja sin barm. Slöjan i nuvarande muslimsk tappning är egentligen en syntes av dels ett tidigare kristet bruk, som emellertid övergavs av de kristna efter erövringen, dels ett sol- och sandskydd som användes av företrädesvis män tillhörande den jord- och boskapsägande överklassen.

  B) Med tiden har naturligtvis slöjbruket integrerats i det som enligt muslimsk ortodoxi uppfattas som anständighet. I vårt samhälle fungerar slöjan som en barriär och ett avståndstagande mot den "syndiga" omgivningen.

  SvaraRadera
 3. @MG: Så vitt jag minns så är det sura 24:30-31 och 33:59 som är basen för påbudet om slöjor för kvinnor.

  @Cavatus: Tack för din kommentar!

  SvaraRadera