fredag 27 januari 2012

Dagens dos lysenkoism

DN har en artikel med den klatchiga rubriken "Låg IQ ger fördomar" där man menar att vetenskapen nu har bevisat att människor som är socialt konservativa också har låg IQ och tydligen per definition är fördomsfulla. Det gäller även människor som inte reservationslöst omfamnar mångkulturen och HBT-sfären.

DN lyckas med konststycket att vinkla den redan hårt vinklade artikeln från Yahoo ännu mer. Att det rör sig om dubiös vetenskap blir uppenbart så fort man läser vilka som ligger bakom den, Brock Lab of Intergroup Processes .


Vetenskap är som bekant ett förutsättningslöst sökande efter kunskap. Inte med den bästa vilja i världen kan man påstå att den aktuella studien uppfyller det kravet.

Det är knappast något nytt att vetenskapen tas som gisslan av politiska särintressen, men frågan är om det har skett i en sådan stor skala i Västvärlden tidigare som det sker nu? Parallellerna till det kommunistiska östblocket är tydliga där allt skulle inlemmas i socialismens strävanden, något som banade väg för Trofim Lysenko och hans gelikar. Dagens politiska korrekthet är mer av en hydra sprungen ur kulturmarxismen, men mekanismerna och målen är de samma.

I rättvisans namn ska påpekas att inte ens forskarna i det aktuella projektet är så kategoriska i sina slutsatser som media låter påskina. 

"Hodson was quick to note that the despite the link found between low intelligence and social conservatism, the researchers aren't implying that all liberals are brilliant and all conservatives stupid. The research is a study of averages over large groups, he said.

'There are multiple examples of very bright conservatives and not-so-bright liberals, and many examples of very principled conservatives and very intolerant liberals,' Hodson said."

Vidare har studien kritiserats för att man drar slutsatser man inte lyckas bevisa i sitt material, att man använde en förenklad modell som utlämnade variabler som inte passade in och man med samma modell lika gärna kan visa att människor med "progressiva" åsikter har låg intelligens för man ha en förenklad världsbild där man tror gott om alla. 

Det vetenskapliga värdet faller ytterligare då studien inte har objektiva kriterier som utgångspunkt utan politiska åsikter som per definition är subjektiva. Redan där har man styrt in studien mot ett visst resultat, något som blir ännu tydligare när det visar sig hur hårt man manipulerat statistiken för att få de uppgivna resultaten. 

Eftersom man inte ens har lagt ut en pressrelease på sin hemsida om forskningsresultaten så tycks man inte vara särskilt mån om att få sitt hantverk skärskådat. 

Ytterligare kritik av studien kan läsas här.

4 kommentarer:

 1. En (be)lysande artikel.Vad som vilar på verklig vetenskaplig grund är de udersökningar som gjorts och där IQ mätningar gäller hela nationer.Östasien är i topp med ca 103 tätt följt av västeuropa ca 98-101.Afrika knapt 85 och mellanöstern knapt 90.
  Det är ingen tillfälighet att problemen i Sverige ökar.Tar man nhänsyn till vilka flyktingar som kommer hit så representerar dom inte ens medel IQ för sna respektive hemländer.
  DN har öppnat för en realistisk diskussion om invandringen.

  SvaraRadera
 2. Jag skulle inte bli förvånad om det går att visa att människor som är tidningsprenumeranter, och som har lång utbildning, i större utsträckning än andra ger uttryck för åsikter som DN tycker är OK. Detta eftersom yrken inom utbildningsväsen och journalistik utövar en dragningskraft på folk med vänsteråsikter och speciellt på sådana som gärna vill missionera vänsterideologi. (Se t.ex. http://www.science.gu.se/digitalAssets/1284/1284227_nr38.pdf.) Alltså utsätter man sig för denna påverkan när man är student eller tidningsläsare. Och naturligtvis tar vi intryck. Man tar ju intryck av allt man ser och hör. Så om det är så, att människor med högre IQ generellt har studerat längre och är större tidningskonsumenter än andra (vilket verkar troligt) då är det sannolikt att oseriösa forskare drar slutsatsen att vissa åsikter hör ihop med högre IQ. Något som dock inte talar för att dessa forskare har speciellt hög IQ.

  SvaraRadera
 3. Tack för era kommentarer! Jag funderade på att skriva något om The Bell Curve och vilket ursinne den väckte när den kom. Tydligen har samma slags människor inga problem med att använda IQ för klumpa ihop stora grupper människor som lågintelligenta så länge det är deras åsiktsmotståndare.

  SvaraRadera
 4. I slutänden tyckte jag dock att det gjorde bloggposten för omständig.

  SvaraRadera