lördag 2 juli 2011

Terrorfinansiering?

Politiskt inkorrekt rapporterar att Mehdi Ghezalis lillebror Amin och två kumpaner åkte fast när de smugglade cannabis och pistoler till Sverige. Nu har de fått sina domar som i sedvanlig svensk stil är pinsamt låga, men vad annat var att vänta?

När man läser brottsbeskrivningen är så är det snarare indikatorerna på militant islamism man reagerar på än själva smugglingen. Givetvis kan det vara "vanlig" organiserad brottslighet men när en bror till en ökänd islamist, en bosnisk muslim och en pakistanier med egyptiskt medborgarskap smugglar cannabis och är beväpnade med Zastavapistoler så ringer varningsklockorna.

Vad skulle de där två kilona finansiera och varför tyckte de sig behöva pistoler? Pistoler som förmodligen kommer ur samma sändning (samma modell, borttagna serienr etc) och är av ett märke som fått stor spridning i kriminella sammanhang delvis tack vare albanska islamister som i sin tur finansierar en stor del av sin verksamhet med narkotikasmuggling. Nu ska det i rättvisans namn sägas att vapen av märket Zastava har fått stor spridning efter krigen på Balkan och att den bosniske gärningsmannen säkert kunde få fram dem utan albansk inblandning, men den typen av vapen och narkotikasmuggling är en intressant kombination.

Det finns också en systematik kring brottsupplägget som är värd att notera: valet av taxi för att försöka ta sig förbi tullen, taktiskt riktig beväpning för uppgiften och lagom stor mängd cannabis för att kunna sälja vidare förhållandevis snabbt. De verkar ha varit på uppdrag och inte bara några hobbyrökare som var oroade för sin egen säkerhet.

Det ska bli intressant att se vad -om något- som framkommer i det här fallet framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar