lördag 6 augusti 2011

SR:s dubiösa rapportering om hatbrott

SR rapporterar att de så kallade hatbrotten i USA mot HBT-personer ökade förra året. Eftersom HBT är en av maktens klientgrupper så är deras väl och ve av betydligt större intresse för megafonerna än den övriga befolkningens. 

"Förra året mördades 27 amerikaner på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Det är ett mord varannan vecka, och den siffran är den näst högsta på tio år."

SR uppger ingen källa, men förmodligen är det från NCAVP:s rapport, en amerikansk intresseorganisation för HBT-frågor. Man uppger att antalet mord mot HBT-personer ökade från 22 till 27 (29 mord 2008). Eftersom FBI inte har släppt någon statistik för 2010 går det inte att kontrollera de uppgifterna, men det är intressant att notera att FBI rapporterar åtta mord för 2009 i samma kategori (vilket även inkluderar där heterosexuella fallit offer för hatbrott). Det är alltså ett betydande glapp mellan den officiella statistiken och intresseorganisationens resultat, vilket kan bero på att de använder ett annat material än officiella källor.

Dess vetenskapliga hållbarhet kan också ifrågasättas, vilket framgår med all tydlighet på sidan 14 i rapporten där det framgår att materialet är inkomplett, man använder egna definitioner och man använde olika arbetsmetoder i olika delar av USA. En välvillig tolkning är att den är en intressant partsinlaga, men knappast något som ensamt kan sägas beskriva en samhällsutveckling.

När man tar del av SR:s inslag i ämnet så är det snällaste man kan säga att det är undermåligt journalistiskt arbete att dra så kategoriska slutsatser av ett sådant bristfälligt underlag. En mer krass tolkning  är att det är ett propagandaalster så här under prideveckan.

I USA begicks det totalt 15 241 mord under 2009.


Tillägg: Fria Tider refererar till det här blogginlägget i en av sina artiklar och det följer även en intressant debatt i kommentarsfältet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar