lördag 12 februari 2011

En vision om makt

På SvD:s Brännpunkt har en av tronpretendenterna inom SSU skrivit om sin vision för socialdemokratin. Den handlar om makt.

Motgångarna beror på tappat initiativ, inte dålig politik. Väljarnas flykt beror på dåligt självförtroende, inte dåligt ledarskap eller kommunikation. Det handlar bara om att hugga i och vilja så kommer sötebrödsdagarna åter.

Ingenstans nämns vad Wikström tycker socialdemokratin borde fokusera på eller vad man vill för Sverige. Det är klart vad Wikström vill, ordförandeskapet i SSU och makten åt socialdemokratin.

Det ger en inblick in broilerpolitikernas begreppsvärld. Fokus är inte vad man kan göra för andra utan vad man kan göra för sig själv. Ambition och ärelystnad är säkert centrala drivkrafter för att lyckas som yrkespolitiker, men det är inte vad landet behöver.

Så länge socialdemokratin inte kan producera annat än glupska aparatchniks kommer deras förtvinande att fortgå, och det med rätta.

Allra underdånigast,
K

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar