tisdag 15 februari 2011

Att göra det man alltid gjort är inte förnyelse

Socialdemokratin försöker förnya sig efter det katastrofala valresultatet förra året. Vid en första genomläsning får man intrycket av att deras definition av förnyelse är att göra samma sak som de alltid har gjort. Skattehöjningar, regleringar, allmänna och förmodat gigantiska satsningar på "välfärd" med oklara mål om var man egentligen vill uppnå.

Även för undertecknad som har lågt ställda förväntningar på socialdemokratin så är det slående hur stagnerat partiet blivit.

Jag har inte hymlat med att vår tids socialdemokrati är talanglöst och i allt väsentligt blivit en karikatyr på den folkhemstanke man en gång företrädde. Det som sker nu är att verkligheten börjar att komma ikapp dem på allvar.

De problem de ser och framför allt de lösningar man propagerar för är föråldrade med åtminstone tjugo år. Man lever mentalt fortfarande kvar i de sista bekväma årtiondena av 1900-talet. Sverige är ett helt annat land nu, till stor del på grund av socialdemokratins dåraktiga politik.

Vi har gått från att vara ett av världens mest välskötta och homogena länder till att toppa listan över bland annat våldtäkter och skolbränder och kan även lägga islamistisk terrorism till listan. Detta i kombination med hur svensken gått från att ha generellt sett hög arbetsmoral, pliktkänsla och ett samhällsengagemang till att bli en ytlig och självupptagen tölp med myglarmentalitet är receptet på katastrof. När barbari ställs mot dekadens vinner alltid barbariet.

Nu är det inte oundvikligen så, utvecklingen går att vända, men socialdemokratin har inte längre någon roll i det. De är tvärtom en stor del av problemet.

Socialdemokratin kan vända sin nedåtgående trend tillfälligt genom att lova allt till alla men det går bara att leva på kredit ett tag. En partiledare med starkare karisma än en ohyvlad planka skulle nog hjälpa också.

Vill de överleva mer varaktigt måste de förändra sig på ett sådant genomgripande sätt att de knappat kommer att ha något gemensamt med det som är deras kärnvärderingar idag. Undertecknad tvivlar starkt på att de klarar det.

Mitt stalltips är att rosens välde är slut inom en generation.

Allra underdånigast,
K

Andra bloggposter i ämnet:
Inte märkligt att Sverigedemokraterna växer 
En vision om makt
Siffror som inte kommer att stå sig

AB, AB, AB, SVT, DN, GP, GP, SVT, AB,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar