torsdag 3 februari 2011

Självgoda hycklare

Uganda är ett land som i decennier plågats av inbördeskrig, fattigdom, vanstyre, korruption, etniska och sociala motsättningar, naturkatastrofer och vidriga former av svartkonst där häxdoktorer offrar barn till sina onda gudar.

Allt detta resulterar inte i mer än förströdda gäspningar från våra nomenklaturer, bortsett från när man ska använda Herrens befrielsearmé som exempel på att kristna minsann kan begå illdåd de med. Med värdenihilistisk pk-logik kan man nämligen kvitta olika förbrytelser mot varandra så länge det gynnar den sida man egentligen gillar.

Men nu är våra progressiva eliter upprörda. Nej, det är inte de återkommande utbrotten av etniskt våld, fattigdomen, korruptionen eller Herrens befrielsearmé. Inte ens de barnamördande häxdoktorerna lyckas väcka någon riktig indignation hos våra journalister och politiker.

Nej, det man är upprörd över är att en gayaktivist har blivit mördad. Antalet mord i Uganda de senaste åren har varit mellan 2500-3000. Men eftersom våra pk-eliter tycker att just HBT-frågor är viktiga så blir man väldigt upprörd över det här mordet.

I detta har man samma utgångspunkt som David Katos baneman, man mäter människovärde efter sexuell läggning.

Skillnaden är att där mördaren uppenbarligen gav Kato ett mycket lågt människovärde så ger pk-eliterna här honom ett väldigt högt, bara för han var homosexuell. Mig veterligen har inte biståndsminister Gunilla Carlsson engagerat sig personligen i något av de tusentals andra morden.

Nu ska ingen inbilla sig att våra pk-eliter är ädla för att de gav Kato ett högre människovärde, de diskriminerar bara efter andra kriterier.

Det här ännu ett exempel på hur hyckel och enfaldig självgodhet går hand i hand när våra pk-eliter ska driva igenom sin agenda.

Människorättssituationen i Uganda

SvD, DN, GP, HD, Allehanda
Dagen, GP, AB, DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar