fredag 11 mars 2011

Kan en skorrande apparatjik rädda (s)?

Av medierapporteringen att döma så var Håkan Juholt inte förhandsfavorit innan sin nominering. Det fanns andra som var mer etablerade hos allmänheten, på gott och ont. Det är i slutänden också allmänheten som avgör vem de vill ha som statsminister.

Samtidigt kan det vara ett klokt val att satsa på någon inte är förknippad med den gamla nomenklaturan (utåt sett i alla fall) på samma sätt som de andra. Frågan är i vilken mån Juholt kan vända socialdemokratins förtvinande?

Socialdemokratin har problem med nästan allt. Man har så länge innehaft makten att man är nästan helt avskild från den övriga befolkningen. Man har sin egen arbetsmarknad, stort sett ingen högre partifunktionär har haft arbete utanför den politiska sfären, man gifter sig med varandra, man umgås bara i snäva kretsar man fixar in sina barn på positioner i partiet (Mona Sahlin är dotter till en partifunktionär). Det gäller i förvisso alla riksdagspartier utom SD, men inom socialdemokratin har det blivit väldigt synligt.

Håkan Juholt ser ut som han skulle kunna haft en biroll i Jägarna, vilket nog kan gå hem i vissa kretsar och är avsevärt bättre än t ex Östros som ser ut som Major Toht (och påminde om honom i övrigt också).

Det ska bli intressant att se vilken strategi Juholt väljer. Kommer han återgå till klassisk (s)-politik som går ut på att lova allt till alla i sina klientgrupper och bara skruva upp skattetrycket? Det föll inte särskilt väl ut i senaste valet. Inte heller lönade sig Sahlins vurm för HBT och muslimska invandrargrupper.

Juholt kommer definitivt ha en fördel gentemot Reinfeldt om han spelar sina kort rätt. Reinfeldt framstår som en allt svagare statsminister som låter Borg och Bildt sköta regeringsarbetet. Det enda som verkar få igång Reinfeldt är hans fobi för SD. Även om det är ett knas han delar med resten av etablissemanget så går det inte att skaka av sig misstanken att det i grund och botten handlar om sårad fåfänga eftersom SD snuvade alliansen på egen majoritet i riksdagen.

Juholt är en partiprodukt, en apparatjik, vars maktbas hittills ligger inom partiet och inte i övriga samhället. Det är i normala fall inte något vidare bra säljargument men i avsaknad av andra ledargestalter med karisma eller folklig förankring så är kanske Juholt ändå det klokaste valet (s) kan göra under rådande omständigheter?

Sist men inte minst är det inte osannolikt att en vänstervridning av (s) kan frigöra väljare till SD som inte känner igen sig i socialistiskt nostalgi eller partitoppens fetisch för massinvandring och mångkultur. Alliansens uppgörelse med (mp) borde för övrigt också ha gynnat SD då allt fler borgliga väljare inser att de röstade på något helt annat än de trodde.

Inte han (major Östros)...

Men han! (hembrännare nr 3)


AB AB AB BLT BLT BLT  
Norrt Norrt Norrt   
DN DN DN DN DN DN DN DN
SVT SVT SVT SVT SVT SVT
EK EK EK EK SkD SkD SkD 
ST LTÖ LTÖ HD HD HD
Dagen GP GP Exp Exp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar