lördag 26 mars 2011

Därför blir det en Juholteffekt

I förra bloggposten ifrågasattes det varför det skulle bli en Juholteffekt. Efter att ha hört hans tal så är den nog att räkna med nu.

Det mesta i talet var ideologiskt snömos, i synnerhet som Juholt gick till storms mot det arv som nästan ett sekel av socialdemokratiskt maktinnehav har lämnat (de senaste årens borgliga maktinnehav till trots), men det var rätt sorts snömos. Det var snömos som den desillusionerade och bitvis apatiska socialdemokratin förtvivlat vill höra.

Borgliga skribenter kommer göra sitt bästa för att plocka sönder Juholts tal, och i sak kan man invända mot en hel del, men det spelar ingen roll. Juholts tal hade rätt anslag och känsla för att nå de väljargrupper han vänder sig till.

Han spelade också skickligt på det socialdemokratiska arvet i både språkbruk och citat, förvisso omsorgsfullt destillerat genom ett filter av nostalgi, men återigen spelar det ingen roll eftersom talet handlade främst om känsla. I rättvisans namn ska påpekas att Juholt plockade poänger på bland annat alliansens statliga utförsäljningar och religiöst underdåniga hållning mot allt som kallas Marknad, något som säkert har genklang hos ganska breda lager av befolkningen.

Regeringen har hittills kunnat fokusera på sig själv, att hata SD för att de är vågmästare och försöka splittra den redan splittrade vänsterkoalitionen ännu mer med invandringsuppgörelsen*. Nu lär de nog möta på riktigt motstånd. De ska bli intressant att se om Reinfeldt & Co kan försvara sina positioner framöver.

SD måste också kalibrera sin hållning. Om Juholts första tal är utmärkande för hans kommande politikergärning så kommer de behöva ha garden uppe. Det är inte längre Mona Sahlin som man har att göra med, någon man kunde springa i cirklar kring. Hon var mer intresserad av mångkultur och HBT än klassfrågor, något som otvivelaktigt gynnade SD.

De som kommer bli mest ansatta är regeringen. Socialdemokratin slår ur underläge och har allt att vinna på en aggressiv hållning fram till valet 2014.

* På bekostnad av Centern och Kristdemokraterna, men det är nog något som moderaterna kan leva med.

DN, DN, DN,
AB, AB, AB, AB,
GP, GP, GP
Dagen, HD, HD, HD, Skanskan,
Exp, Exp, Exp
E24, E24, E24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar