måndag 7 mars 2011

Lukten av bränt krut har ersatt doften av jasmin

Det har skrivits spaltkilometer om jasminrevolutionerna i Nordafrika. En stor del av det har under gett uttryck för en revolutionsromantik och framtidsoptimism som saknar täckning i verkligheten. Mycket av det har dessutom varit okunnigt och egentligen handlat mer om journalisternas åsikter om Israel och USA än speglat några djupare kunskaper om de aktuella länderna.

Ett av de tydligaste exemplen på det är att stora delar av svensk media i nästan två veckor skildrade libyerna som en enhetlig grupp i opposition till regimen utan att förstå hur stor del klantillhörighet har i konflikten.

Det som står klart är att både Egypten och Tunisien i bästa fall befinner sig i början av en process mot demokratisering. Libyen är delat på mitten och befinner sig i inbördeskrig. Efter de inledande framgångarna för revoltörerna verkar Khaddafi ha lyckats mobilisera allt mer av sin krigsmakt medan rebellerna har börjat vackla i sin övertygelse på vissa platser. Bildts initiala försiktighet i bedömningen av situationen ter sig allt mer befogad.

Man kan också konstatera att Khaddafi gör sitt bästa för att infria löftet om blodbad som han gav i början av upproret. Frågan är hur många det är som fortfarande vill skicka in Nordic Battle Group? Gör man verklighet av planerna på ett flygförbud som många förespråkar, vilket i praktiken är en krigsförklaring, så får vi kanske veta.

Väst kommer att få notan
En sak står klar, Västvärlden och då i synnerhet EU kommer att bli förloraren i det som pågår.

Om upproret misslyckas kommer man få skulden av arabvärlden för att man inte hjälpte till, om upproret lyckas så kommer man även då klandras för att man inte hjälpte till.

Om Västvärlden intervenerar kommer de att anklagas för "korståg" och "kolonialism" och passivitet kommer likställas med att man stödjer den libyska regimen. Khadaffi å sin sida anser sig ha fått sin paranoida världsbild bekräftad där Västvärlden inte är att lita på.

Västvärlden kommer att få betala kalaset via högre oljepriser. EU kommer dessutom att förväntas betala  återuppbyggnaden.

Varför? Därför att vi alltid förväntas betala återuppbyggnaden för allt som någon annan sprängt i luften. Detta har för övrigt blivit en näring för otaliga mer eller mindre ineffektiva* hjälporganisationer som har nära kopplingar till de politiska eliterna i Västeuropa. Till det kommer nya migrantströmmar in i Europa, allehanda smuggling, kriminalitet och potentiell terrorism som kostar mångmiljardbelopp. Allt detta i en situation när stora delar av de europeiska ekonomierna redan går på knäna.

* Det finns hjälporganisationer som gör stor nytta och är föredömen på många sätt. Det som åsyftas är den flora av organisationer som är helt eller delvis finansierade av skattemedel, ofta med en politisk agenda och vars aktiviteter i tredje världen med rätta ofta kritiseras för biståndsturism. 

DN, DN, DN, GP, GP, GP, HD, Allehanda, AB, AB, AB, E24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar