måndag 19 september 2011

Småbarn åsiktsregistreras i Storbritannien

New Labours styre av Storbritannien 1997-2010 är ett skrämmande exempel på hur snabbt ett samhälle med starka demokratiska traditioner kan undermineras av skrupelfria eliter med en egen agenda. Den politiska korrektheten var och är på många sätt mer rabiat än här och man har i stor utsträckning vävt in den i den maktutövande samhällsfunktionerna.

Eftersom Tory under Cameron i mångt och mycket är som "Nya Moderaterna" under Reinfeldt, det vill säga stöpt i samma anda som sina socialistiska föregångare när det gäller synen på EU, massinvandring, politiskt korrekthet och så vidare så fortskrider utvecklingen mot ett orwelliskt samhälle i Storbritannien.

Ännu ett exempel på detta finns i Daily Mail som avslöjar att lärare i Storbritannien är ålagda att rapportera skolbarn som ger uttryck för "intolerans". Barn inte äldre än tre år har rapporterats som "rasister", något som förs in barnets akt och följer det genom hela skolgången och sedan kan begäras ut av kommande arbetsgivare. Lärare som inte rapporterar tillräckligt många avvikande åsikter bland barnen får påstötningar från utbildningsdepartementet.

Än så länge i Storbritannien finns det tidningar som Daily Mail som rapporterar om hur det politiskt korrekta blir allt mer totalitärt i sina anspråk. Frågan är om det skulle ske i Sverige?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar