lördag 10 september 2011

Ett generöst erbjudande om kapitulation

I DN finns ett märkligt alster av Humanisternas ordförande och en präst i svenska kyrkan. På vilket sätt svenska kyrkans perspektiv skulle vara representerad i artikeln via prästen Annika Borg är svårt att utläsa då den i allt väsentligt är en partsinlaga för Humanisterna. Å andra sidan är ju svenska kyrkan numera så avkristnad att de förmodligen har mer gemensamt med Humanisterna är Kristendomen, så det här kanske är ett naturligt led i det förfallet.

I korthet går artikeln ut på att Humanisterna är sura för att de blir kritiserade. De blir alltid sura när deras version av dialog rymmer fler än dem själva och deras eko. Så för att få slut på detta erbjuder de en vapenvila: om alla lägger sig platt för deras dogmer och okritiskt accepterar deras agenda så ska vi nog komma överens.

Så nobelt. Andra skulle kanske kalla det krav på kapitulation och självutplåning.

Sedan kan undertecknad absolut förstå deras upprördhet över att saklig kritik av t ex sharialagstiftning eller kosherslakt brännmärks som rasism, men den erfarenheten är vi rätt många som gjort vid det här laget. Kanske borde det också stämma till eftertanke hos dem själva när de rutinmässigt stämplar troende som stollar och fanatiker?

Humanisterna och deras följe är i högsta grad själva medskyldiga till det infekterade debattklimat som uppstått rörande religion. Att kräva att deras samhällssyn ska vara den enda giltiga och försöka saluföra det som ett erbjudande om "vapenvila" vittnar snarare om självgodhet än önskan om samförstånd.

Allra underdånigast,
K

14 kommentarer:

 1. Du skriver att "[Humanisterna] rutinmässigt stämplar troende som stollar och fanatiker" Det borde alltså inte vara svårt för dig att visa ett enda exempel då detta har skett?

  SvaraRadera
 2. Först läste jag "I korthet går artikeln ut på att Humanisterna är sura för HUR de blir kritiserade.", sen tittade jag på meningen igen, och igen, och igen... ja, det står "I korthet går artikeln ut på att Humanisterna är sura för ATT de blir kritiserade."

  Det är sånt här trams man blir så trött på. Halmgubbe heter det rakt av. Saklig och konstruktiv kritik är alltid trevligt, men att reducera allt som hänt till meningen ovan säger en del om hur du resonerar.

  SvaraRadera
 3. @Bladerunner: Vad sägs om Sturmarks egen blogg?

  http://www.sturmark.se/?p=334

  Alla som inte tycker som honom är "surrealistiska" eller ännu värre kristna...

  Och nej, det var inte svårt att hitta exempel.

  SvaraRadera
 4. @JemyM: Jag menade precis vad jag skrev. Artikeln går ut på att man inte accepterar ATT bli kritiserad eftersom man ändå anse sig ha rätt.

  Apropå halmgubbar, att ta en mening ur en hel bloggpost och sedan dra långtgående slutsatser?

  SvaraRadera
 5. @K
  Var är stämplingen av troende som stollar eller fanatiker?

  SvaraRadera
 6. Humanisternas problem med att få genomslag för sina strävanden i riktning mot sekularitet och föralldel humanism har varit samma som för alla andra grupper i Sverige som i grunden står för dessa värden. Hur göra för att inte "kränka" eller på annat sätt uppröra fundamentalisterna?

  Jo, man slår sig själv på käften. "Sig själv" i Humanisternas fall består av en grupp som egentligen, i grunden delar (eller ur DN-skribenternas perspektiv borde dela) grundsyn med dem: svensk kristenhet.

  På samma sätt dänger alla möjliga grupperingar som egentligen delar värdegrund, uttryckt i en - tyvärr allt mera fundamentalistiskt underställd - lagstiftning på sina parallellgrupper.

  Beteendet uttrycker följande: hjälp, vi vet inte vad vi ska göra för att få stopp på de fundamentalistiska gruppernas alltmer högljudda krav.

  Så har en i grunden enad vilja, splittrats av sin egen oförmåga att upprätthålla sig själv.

  Är det inte bra att man nu - två representanter från var sin grupp som tidigare ej kunnat samsas - äntligen slutar dänga på varandra och börjar resonera sakligt, analytiskt och målinriktat?

  Tiden är mogen.

  SvaraRadera
 7. Jag håller fullständigt med Bladerunner

  Ofta får vi höra hur Humanister och Ateister går till hårt personangrepp på gruppen kristna, hur de idiotförklarar och förlöjligar dessa.

  Men ÄNDÅ får jag ALDRIG se urplockade citat där detta skett.
  "K" var så snäll och länkade till Sturmarks blogg. Är det så man källhänvisar? Säg en bok, men varken sida eller upplaga, yeey!

  Var på Sturmarks blogg ska jag leta, vart är alla uppenbara personangrepp?

  SvaraRadera
 8. @Sebastian: prova att kopiera länken jag angav i tidigare kommentar så ska du se att du hamnar på en specifik bloggpost. Där insinuerar han att professor Birgit Saywers påstådda osaklighet hör ihop med att hon är kristen, så där fick du ett exempel.

  I samma bloggpost finns för övrigt personangrepp på bl a Alf Svensson och Stefan Gustavsson med flera. Nöjd?

  SvaraRadera
 9. @nymax: Jag skulle också välkomna saklig och analytisk diskussion. Jag tycker inte att den aktuella artikeln innehöll så mycket sådant-

  SvaraRadera
 10. Det finns dessutom de i Humanisternas sfär som går längre än ord i sitt hat mot kristna och andra religiösa:

  http://www.vk.se/Article.jsp?article=472943

  SvaraRadera
 11. Igen frågar jag: var är stämplingen av troende som stollar eller fanatiker?

  SvaraRadera
 12. @Blade Runner: Humanisterna i Umeå skrev på VK debatt 26:e augusti under rubriken:

  "Absurt låta bokstavstroende visa upp sig"

  http://www.vk.se/Article.jsp?article=470826

  Redan rubriken anslår tonen. Det är intressant att Humanisterna i Umeå tycker att kristna inte ens ska få finnas i det offentliga rummet eftersom de har så fel. Det känns igen från vissa andra länder och epoker i vår moderna historia...

  SvaraRadera
 13. @K
  Rubriken är satt av tidningen, inte av artikelförfattarna. Vilket de säger här. Du verkar dessutom inte ha förstått vad dom vill säga med debattartikeln. Detta har diskuterats på Humanistbloggen i ett inlägg där en del motartiklar till det första debattinlägget, jag tycker att en person som kallar sig Erik M beskriver det hela väldigt bra: "Lennart W,

  "Visst är det upprörande när en organisation (UngHum i det här fallet) vill begränsa det fria ordet - även (eller kanske t.o.m. speciellt) för dem som har fel."

  De försöker inte begränsa det fria ordet. Vad de hävdar är att det är oetiskt att sprida desinformation till skolungdomar och att Noliamässan och organisatörerna bakom Glashuset har ett ansvar för att så sker genom att ge kreationisterna ett forum.

  Ingenstans förespråkar de att förbud mot privatpersoner att säga något, så det är helt osant att de vill inskränka någons yttrandefrihet.

  Yttrandefrihet missförstås ofta som att du alltid har en rätt att uttala dig i alla forum, vilket naturligtvis inte är sant. Om så vore fallet skulle dagstidningar vara förpliktigade att publicera alla insändare de får in och alla organisationer skulle ha rätt att besöka och föreläsa på grundskolor.

  Om staten eller någon annan med våld, hot eller lagstiftning försöker hindra dig från att använda dina egna resurser eller tvinga en annan privatperson från att publicera det du skrivit dig är det en inskränkning i yttrandefriheten. Men om en tidning publicerar något du skrivit och tidningen får kritik för att ha publicerat texten (för att den t.ex. var illa skriven eller innehöll felaktigheter) är det inte inskränkning i yttrandefriheten.

  2011-09-05 12:23"

  I ditt första exempel på hur Humanister "stämplar troende som stollar eller fanatiker" så tycker du att det är nog att man kallar ett stycke som är skrivet, av i det här fallet kristna, för surrealistiskt. Låt mig säga att jag inte håller med om att det är samma sak som att gå på person och kalla henne för stollig eller fanatisk. I ditt andra exempel lyckas du inte heller visa det jag frågade efter. Dessutom verkar du vilja byta fråga till att humanisterna skulle vara emot yttrandefrihet, något som är helt absurt, samtidigt som det inte är god debattstil att göra så. Du sa att det skulle vara lätt att hitta exempel på hur humanister "stämplar troende som stollar eller fanatiker" men du har misslyckats i dina två givna exempel. Kanske är det dags att inse att det du skrev inte stämmer övers med verkligheten och erkänna det.

  SvaraRadera
 14. Beklagar att svaret dröjt. Du klyver hår för att komma runt att artikelförfattarna uppenbarligen inte tycker att kristna inte ska ha tillgång till offentliga forum. Det vittnar också om en märklig självbild – som verkar rätt utbredd inom den politiska ateismen – att man tror sig ha rätten att definiera vad som är det allmänna bästa likt en myndighet.

  Jag har svårt att se bärigheten med din hänvisning till insändarna då diskussionen inte handlade om tidningars publicistiska hållning till sina läsare utan att humanisterna i Umeå i den aktuella artikeln ifrågasatte de kristnas rätt att delta i ett kommunalt kulturellt forum. Skulle jag dessutom dra ditt resonemang till sin spets rörande att man inte har given rätt att få deltaga i alla forum så borde jag radera din kommentar. Varför ska jag släppa fram kritiska åsikter? Nu är hela poängen med en sådan här blogg att vara ett alternativ till vårt förljugna mediaetablissemang.

  Sist men inte minst så ger den aktuella artikeln visst exempel på det jag beskrev, även om de inte använder ordet ”stollig” eller ”fanatiker”. Det är heller inte nödvändigt för att förmedla det budskapet.

  SvaraRadera