onsdag 21 september 2011

Kontroversiellt att påpeka det uppenbara

I DN rapporteras att en av FBI:s föreläsare menar att det är islam som är problemet och inte al-Qaida. Givetvis har man lett ut några ängsliga pk-iter som fördömer honom, där den största dumstruten var experten som menar militanta islamister kan gynnas av att man kritiskt diskuterar islam. I så fall borde vi lägga oss platt för allt totalitärt och tyranniskt av rädsla för att det kan bli starkare om vi ifrågasätter det.

Det man kan utläsa ur artikeln är egentligen inget märkligt. Islam är en religion som inte bara har stora politiska anspråk i sin utövning, den vill detaljstyra människors liv och den har tenderat att dra åt det totalitära.

Att som etablissemanget försöka skapa en artificiell uppdelning mellan de militanta radikalerna och ideologin som driver dem är ett farligt självbedrägeri. Det är ungefär som att påstå att alkohol och rattfylleri inte har något samband. Alla som nyttjar alkohol är inte rattfyllerister, tvärtom är de ytterst få, men alla som är rattfyllerister nyttjar alkohol.

Ursprungsartikeln i Wired.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar