tisdag 21 december 2010

Mina småborgerliga landsmän

Nyhetsrapporteringen de senaste dagarna har gett flera exempel på karaktärsdrag i befolkningen som kanske inte är unikt svenska men de känns typiskt svenska.

Personal på SJ sjukskriver i allt större omfattning på grund av kaotiska arbetsförhållanden och mängden ovett de får utstå av uppretade passagerare. Jag vet mer än väl hur frustrerande det är att bli strandad någonstans, men jag förstår inte varför man ska ta ut det på personal som inte har någon helst möjlighet att påverka situationen? Det här är ett strukturellt fel i deras organisation som den högsta ledningen bär ansvaret för. Tågvärdar, biljettförsäljare etc är i det avseendet lika drabbade som resenärerna. Lite mer värdighet på plats och ilskan riktad mot de högst ansvariga är mer konstruktivt. SvD, Aftonbladet

Den moderate Henrik von Sydow vill i en debattartikel att tullen ska förenkla reglerna för import av IPads. Man skulle kunna tro att en riksdagsman skulle intressera sig mer för exempelvis den återkommande stötestenen rörande tullar på trävaror, urholkningen av svensk industrin till förmån för utlokalisering till  slavekonomier i Asien eller andra frågor av mer övergripande karaktär. Men nej, julens leksaker kommer först.

Sanna Rayman på SvD:s ledarredaktion tycker det är viktigt med gårdsförsäljning av av sprit. Ännu ett exempel på en ickefråga, men kanske mer greppbart för många än maktkoncentrationen till Bryssel, varför vi krigar i Afghanistan eller statsministerns utspel om hur "tolerans" ska stoppa terrorister som redan bestämt sig för att spränga oss i bitar. Det sista är i rättvisans namn nog inte greppbart för någon annan än ärevördige ministern själv. Allt detta är ändå mer relevant än om en handfull bondgårdar ska få kränga vin.

I grund och botten verkar en stor del av befolkningen inklusive media och makthavare lida av en oförmåga att tänka längre än näsan räcker. Man lever i en småborgerlig bubbla, besatt av sina nöjen, prylar och hobbys.

Hur mycket man än vill lasta lögnaktiga journalister och svekfulla politiker för saker och tings tillstånd så är ytlighet, fördumning och självupptagenhet i allt bredare folklager ett större problem. Det är de som möjliggör för våra annars rätt så talanglösa makthavare att driva igenom sin agenda.

SvD, DN, SR, SVT
Aftonbladet, Aftonbladet
HD, GP, GP, Expressen, Norrtelje Tidning, Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar