torsdag 30 december 2010

Propaganda förklädd till expertis

I bland annat Göteborgsposten intervjuas professorn i socialpsykologi vid Roskilde universitet Lars Dencik. Man får intrycket av att han är expert avseende de nu avslöjande terrorplanerna.

"Han hänvisar utöver karikatyrteckningarna till Danmarks aktiva närvaro i Afghanistan och att Nato leds av en dansk. Dessutom finns en hätsk antimuslimsk debatt i landet som kan ha betydelse, menar Dencik.

– Här finns en otrolig fokusering på islam och muslimer som inte alls liknar den vi har i Sverige. En muslim kan inte göra något utan att väcka kritik, det kan handla om att allt från att servera halal-mat till att gå i slöja, säger han.

Dencik hävdar att Dansk Folkeparti har gått i spetsen för den hårda retoriken."

Lars Dencik tillhör 68-vänstern och har under hela sitt yrkesliv gömt sig bakom sin akademiska titel för att sprida kulturmarxistisk propaganda. För att man ska kunna kallas expert eller vetenskapsman så krävs normalt sett objektivitet och ett empirisk förhållningssätt.

Lars Dencik, Marie Demker med flera med uppsatta positioner inom den akademiska världen beslås gång på gång med lögn och manipulation i ideologiskt syfte. Trots det, eller kanske tack vare det, kan de sitta kvar på sina skattefinansierade piedestaler och ger vetenskaplig fernissa åt ideologiska förklaringar när misshagliga sanningar ska neutraliseras av media.

Det Dencik säger i den aktuella artikeln är inte en analys av den uppkomna situationen. Det är ett led i en mångårig agitation. Han skuldbelägger Dansk Folkeparti för att de länge varnat för en hotbild som nu har besannats. Ett mer ohederligt och illvilligt resonemang får man leta efter.

Det säger allt om Denciks trovärdighet och varför han ges så generöst med utrymme i etablissemangsmedia.

Exempel på artiklar av Lars Dencik

Partier - ena er mot främlingsfientlighet
Ett land som bytt ansikte

Aktuella artiklar med Dencik
Skånskan

3 kommentarer:

 1. Helt enig med vad som skrivs.

  Jag delar gärna med mig om SOM-undersökningen från Maria Demker, där budskapet år 2010 var; "Svenskars syn på invandrare alltmer positiv" Denna rubriksättning gjorde att svenskarna felaktigt fick en bild av att majoriteten av svenskarna är positiva till invandringen.

  Demker ställer frågor om invandrare, utlänningar och flyktingar - helt skilda begrepp. Som man svarar får man svar vet ju alla.
  Dessutom baseras artikeln och rubriken på en undersökningen från 1993 med en 16 år senare - dessa båda undersökningar går inte ens att jämföras då de ser helt annorlunda ut. Mer intressant är att se hur trenden har varit åren dessförinnan, dessa undersökningar liknar varandra och visar på en trend.
  Då visar det sig att det finns ingen trend att Svensken har ändrat uppfattning.

  Lägg benämningen "Statsjournalism" på minnet för det är vad vi har.

  Marie Demkers (för övrigt tidigare aktiv kommunist och gift med Ulf Bjureld, aktiv sossebloggare som vurmar för muslimer) SOM-undersökning ställer varje år frågor om bl a vad svenska folket tycker om förslaget att Sverige ska ta emot färre flyktingar.
  1990 svarade 61 procent att det var ett mycket bra eller ganska bra förslag. 17 procent svarade att det är ett mycket dåligt eller ganska dåligt förslag. Siffran gick upp till 65 respektive 16 procent 1992.
  2009 var siffran nere i 46 som svarade mycket bra eller ganska bra och 26 som svarade mycket dåligt eller ganska dåligt förslag.

  Att det skett en sån stor skillnad från tidigt 90-tal, till början av 2000-talet, kan i min föreställning bara bero på att det någonstans skiljer sig gällande utformning av frågor och undersökningens karaktär m m.

  För ser man vad resultaten blivit under 2000-talet så är finns det inga som helst förändringar att påtala (notera att många väljer att inte svara och felmarginalen måste tas i beaktning):
  2000: 43 resp 28
  2001: 44 resp 29
  2002: 50 resp 25
  2003: 50 resp 24
  2004: 52 resp 24
  2005: 48 resp 24
  2006: 46 resp 28
  2007: 49 resp 26
  2008: 45 resp 28
  2009: 46 resp 26

  T o m en blind höna kan se att en enkel majoritet vill ha färre flyktingar till Sverige, år efter år men vad händer? Borde inte kommunisten Marie Demker ha varnat oss och sagt att Svensken vill ha färre invandring för år efter år är vad de säger i hennes undersökningar? Men istället har Sverige fortsatt rekordinvandring: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx

  SvaraRadera
 2. "Att det skett en sån stor skillnad från tidigt 90-tal, till början av 2000-talet, kan i min föreställning bara bero på att det någonstans skiljer sig gällande utformning av frågor och undersökningens karaktär m m."

  Enl. malisen så är det demografin hos respondenterna som skiljer sig.

  Demker ska ha fått skrämselhicka av hur andelen, som ville minska inflödet, ökade.

  Genom att fråga en "lagom" många av de boende i t.ex. Hjällbo, Gårdsten osv, så kan hon styra resultatet i (av henne) önskad riktning.

  SvaraRadera
 3. Tack för era intressanta kommentarer!

  SvaraRadera