onsdag 8 december 2010

Vad hoppas nätanarkisterna uppnå?

Allt eftersom snaran dragits åt kring Julian Assange har debatten blivit allt mer onyanserad. För amerikanska staten och dess sympatisörer är han Bin Laden på nätet och Assanges försvarare beskriver honom som en nästan Jesuslik figur och offer för onda komplotter.

Jag tänker inte uttala mig om skuldfrågan rörande anklagelserna om sexualbrott. Hur skulle jag kunna göra det? Jag var inte där när det hände (vad som än hände). Det förvånar att så många andra -som inte heller var där- tvärsäkert vet hur saken ska skötas.

Det som om möjligt är ännu mer märkligt är hur de nätanarkister resonerat som attackerar hemsidor hos dem de håller ansvariga för Assagnes nuvarande situation. I Sverige är det hemsidor hos åklagarmyndigheten och målsägarbiträdet Claes Borgström som utsatts för hackerattacker.

Vad hoppas de kunna uppnå med detta? Att Assagne blir frikänd? Att man lägger ner förundersökningen? Att Assagne får ökad sympati hos allmänheten när en klick radikaler begår brott för hans räkning?

Effekten blir snarast den motsatta. Om de vill honom väl är det väl mer angeläget att bevaka att den kommande processen går rätt till än att försöka sabotera den?

I nuläget förmedlas intrycket av omogna slynglar som gör mer skada än nytta med sin självpåtagna roll som gerillakrigare på nätet.

SvD, DN, DN
Aftonbladet, Aftonbladet,
Expressen, Expressen
GP
HD
SvD
SvD 
DN

1 kommentar: